Danh mục Công khai thông tin
Loại văn bản Danh mục Công khai thông tin
Số/ Ký hiệu 7944/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của UBND huyện Kỳ Anh
Ngày ban hành 2023-11-08
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Tiến Hùng
Chức vụ Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm