Danh mục Công khai thông tin
Loại văn bản Danh mục Công khai thông tin
Số/ Ký hiệu 29/TP
Trích yếu V/v cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 09/2023
Ngày ban hành 2023-08-31
Ngày hết hạn
Người ký Lê Đình Nhất
Chức vụ Trưởng phòng
Cơ quan ban hành Phòng Tư pháp
Đính kèm