Danh mục Công khai thông tin
Loại văn bản Danh mục Công khai thông tin
Số/ Ký hiệu 1/BC-BATGT
Trích yếu Báo cáo Công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Ngày ban hành 2022-12-02
Ngày hết hạn
Người ký Dương Thị Vân Anh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh
Đính kèm