Danh mục Công khai thông tin
Loại văn bản Danh mục Công khai thông tin
Số/ Ký hiệu 1985/UBND-KTHT
Trích yếu CV về việc đề nghị xử lý vi phạm hành lang ATGTĐB trong tháng 11/2022
Ngày ban hành 2022-12-12
Ngày hết hạn
Người ký Dương Thị Vân Anh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh
Đính kèm