Danh mục Công khai thông tin
Loại văn bản Danh mục Công khai thông tin
Số/ Ký hiệu 1915/UBND-KTHT
Trích yếu V/v cho ý kiến hồ sơ báo cáo giữa kỳ Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành 2022-11-30
Ngày hết hạn
Người ký Dương Thị Vân Anh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh
Đính kèm