Danh mục Công khai thông tin
Loại văn bản Danh mục Công khai thông tin
Số/ Ký hiệu 1865/UBND-KTHT
Trích yếu CV về việc hướng dẫn chấm điểm, xếp loại công tác đảm bảo ATGT năm 2022
Ngày ban hành 2022-11-21
Ngày hết hạn
Người ký Dương Thị Vân Anh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh
Đính kèm