Danh mục Công khai thông tin
Loại văn bản Danh mục Công khai thông tin
Số/ Ký hiệu 1500/UBND-KTHT
Trích yếu Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương 7 tháng đầu năm 2022 và lập kế hoạch năm 2023
Ngày ban hành 2022-09-22
Ngày hết hạn
Người ký Dương Thị Vân Anh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh
Đính kèm