Công văn
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 710/UBND-KT&HT
Trích yếu Công văn về việc góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2012TT-BTC
Ngày ban hành 2018-07-06
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm