Công văn
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 1185/UBND-TNMT
Trích yếu Công văn về việc lấy ý kiến về Đề án thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2018 -2020 và định hướng những năm tiếp theo
Ngày ban hành 2017-12-05
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm