Xã Kỳ Châu triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Công sở thông minh

17:08 10/10/2019
Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu đầu tư kinh phí triển khai xây dựng Chính quyền điện tử cấp xã và Công sở thông minh.

Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Kỳ Anh; Xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2019 và nâng cao chất lượng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu đã đầu tư kinh phí gần 160 triệu đồng triển khai xây dựng Chính quyền điện tử cấp xã và Công sở thông minh. Với việc đầu tư mua sắm các thiết bị như: 02 Smart Tivi Samsaung 65 inch 4K-UHD để hiển thị thông tin về tình trạng, kết quả, danh sách hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận - Trả kết quả và hiển thị Lịch công tác điện tử của Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND xã; 01 máy theo dõi, kiểm tra giờ vào làm việc và giờ tan sở của cán bộ, công chức; 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A 10.1 inch phục vụ đánh giá sự hài lòng của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã...

Cùng với việc mua sắm trang thiết bị thông minh, UBND xã Kỳ Châu cũng đã đầu tư kinh phí triển khai các phần mềm Lịch công tác điện tử, phần mềm Đánh giá sự hài lòng, phần mềm hiển thị thông tin về tình trạng, kết quả, danh sách hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính...

Xã Kỳ Châu là một trong những đơn vị cấp xã đầu tiên của huyện Kỳ Anh đầu tư hệ thống trang thiết bị thông minh, phần mềm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. Dự kiến thời gian tới, UBND xã Kỳ Châu sẽ tiếp tục đầu tư thêm kinh phí để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng công sở thông minh, hiện đại./.


Phan Văn Thoại - Phạm Anh Tuấn


Tin liên quan