Huyện Kỳ Anh tập huấn văn bản pháp quy ngành thông tin truyền thông

21:44 17/02/2017
  Sáng ngày 31/3, huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn văn bản pháp quy ngành Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đội ngũ Phó Chủ tịch UBND các xã, công chức Văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở, đại diện các Doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh hoạt động trên lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 31/3, huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn văn bản pháp quy ngành Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đội ngũ Phó Chủ tịch UBND các xã, công chức Văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở, đại diện các Doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh hoạt động trên lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn huyện.


Đại biểu tham gia lớp tập huấn văn bản pháp quy ngành thông tin truyền thông.

Đại diện Sở Thông tin- Truyền thông truyền đạt các nội dung
tại lớp tập huấn văn bản pháp quy ngành thông tin truyền thông.
Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực lĩnh vực báo chí, xuất bản năm 2016. Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh ban hành, quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nội dung của quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí và các Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 ban hành quy chế hoạt động của Trạm tuyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  Vị trí và chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn của Trạm Truyền thanh cơ sở; Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” trên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 135/QĐ-STTT ngày 03/12/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế hoạt động sàn giao dịch Thương mại điện tử Hà Tĩnh. Ngoài ra, lớp tập huấn còn truyền đạt một số nội dung về công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực Viễn thông, Internet, Trò chơi điện tử công cộng, Công nghệ Thông tin, tần số vô tuyến điện, xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm… Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị thêm những nội dung về văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh doạt động trên lĩnh vực thông tin-  truyền thông trên địa bàn huyện Kỳ Anh./.
Thúy Nga - Anh Đức


Tin liên quan