Huyện Kỳ Anh khai giảng lớp tập huấn ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan quản lý Nhà nước.

21:44 17/02/2017
  Sáng ngày 15/03, Phòng Thông tin Công báo Tin học tỉnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh khai giảng lớp tập huấn ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo phòng thông tin công báo tin học tỉnh đã tới dự và trực tiếp truyền đạt kiến thức về công nghệ thông tin cho các cán bộ công chức ở 21 xã trên địa bàn.

Sáng ngày 15/03, Phòng Thông tin Công báo Tin học tỉnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh khai giảng lớp tập huấn ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo phòng thông tin công báo tin học tỉnh đã tới dự và trực tiếp truyền đạt kiến thức về công nghệ thông tin cho các cán bộ công chức ở 21 xã trên địa bàn.


Cán bộ công chức cấp xã tham gia lớp tập huấn
ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan quản lý Nhà nước.
Chữ ký số là hình thức chữ ký điện tử phổ dụng nhất, đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử. Đây là đợt tập huấn thứ hai về sử dụng chữ ký số chuyên dùng đối với UBND huyện Kỳ Anh, đối tượng là cơ quan, bộ máy Nhà nước cấp xã. Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan quản lý Nhà nước đóng một vai trò quan trọng, thực hiện hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, là giải pháp quan trọng giúp chính quyền, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí. Từng bước hiện đại hóa hệ thống hành chính thay thế biện pháp trao đổi văn bản truyền thống, tăng hiệu suất xử lý công việc và từng bước xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng với thời đại./.
Hoàng Hạnh, Trung Anh


Tin liên quan