Hướng dẫn Họp trực tuyến với phần mềm Zoom trên máy tính

14:13 05/04/2020

Mời xem chi tiết nội dung ở tập tin đính kèm


Phan Văn Thoại - Phòng VH-TT huyện Kỳ Anh


Tin liên quan