Công điện
Loại văn bản Công điện
Số/ Ký hiệu 08/CĐ-UBND
Trích yếu Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc
Ngày ban hành 2018-06-29
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm