Công điện
Loại văn bản Công điện
Số/ Ký hiệu 01//CĐ-UBND
Trích yếu Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia cầm
Ngày ban hành 2019-01-02
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm