Xã Kỳ Tiến nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao

14:57 04/01/2022
Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực, trong những năm qua, các địa phương ở huyện Kỳ Anh đã có nhiều cách làm đưa lại hiệu quả thiết thực. Xã Kỳ Tiến là một trong những địa phương như thế, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực thực hiện hoàn thành các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao

Với phương châm "Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, năm 2021, xã Kỳ Tiến tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018, xã Kỳ Tiến tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện quá trình xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân, xã Kỳ Tiến đã khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Xác định nâng cao đời sống cho người dân là mục tiêu quan trọng, nên Kỳ Tiến rất quan tâm đến phát triển sản xuất. Xã đã chỉ đạo, động viên bà con nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao vào sản xuất chăn nuôi. Khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, đưa lại hiệu quả kinh tế cao để thay thế các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Năm 2021, xã Kỳ Tiến đã xây dựng mới 1 mô hình sản xuất cánh đồng một giống lúa tại thôn Hồ Hải; 2 mô hình cánh đồng mẫu lớn ở thôn Kim Nam Tiến và thôn Hồ Hải; 6 mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, 3 mô hình nuôi ong có giá trị kinh tế cao.

Đổi thay trong tư duy sản xuất, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn mà còn tạo nguồn động lực to lớn để địa phương có điều kiện nâng cấp, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn.

Để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, năm 2021, xã Kỳ Tiến đã huy động được hơn 1,6 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, các công trình phụ trợ và nhà ở theo tiêu chí số 4 về “Nhà ở dân cư”. Đồng thời, để hoàn thiện tiêu chí giao thông, xã đang thực hiện bê tông hóa, mở rộng một số tuyến đường giao thông, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, giao thương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM Kỳ Tiến, hiện nay, 7/7 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch đề ra. Xã đang tập trung xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu ở 2 thôn và tiếp tục nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu còn lại.

Năm 2021, toàn xã đã đổ lề đường được 4,8 km, xây dựng 1,6 km bồn hoa, xây dựng kênh mương nội đồng 2,7 km đạt 100% kế hoạch; xây mới, tu sửa cơ sở vật chất giáo dục; cơ sở y tế, huy động trên 700 ngày công, cải tạo được 27 vườn hoang, di dời chỉnh trang 12 công trình chăn nuôi, chỉnh trang được 367 vườn hộ, xây mới 150m hàng rào. Triển khai xây dựng 236 hố phân loại rác thải, 120 hố xử lý nước thải sinh hoạt. Xây dựng tuyến đường điện thắp sáng dài 1,5 km. Trồng mới 3,5 km và trồng dặm 4,2km hàng rào xanh; chỉnh trang nâng cấp 04 khu thể thao thôn. Đây chính là những bước đệm để xã Kỳ Tiến bước tiếp những bước đi vững chắc trong quá trình xây dựng NTM.

Với phương châm làm đến đâu chắc đến đó, xã Kỳ Tiến tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tất cả đều hướng đến đích XD NTM nâng cao, làm cho NTM thực sự đổi mới, phát triển bền vững. Để người dân hiểu rõ NTM là hành trình không ngừng nghỉ, liên tục, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp Nhân dân đồng thuận cùng vào cuộc.

Nhiều phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã được triển khai, như: MTTQ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân với các phong trào “5 không 3 sạch”, “cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu”, “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”… nhờ đó, phong trào xây dựng NTM đã trở nên sâu rộng, hiệu quả, được đoàn viên, hội viên và nhân dân các thôn trên địa bàn tích cực hưởng ứng.

Thành công của xã Kỳ Tiến thời gian qua chính là nhờ tạo được sự thống nhất trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó đã làm tốt công tác dân vận, khơi dậy niềm tin và nội lực trong cộng đồng dân cư. Nếu coi việc thực hiện tiêu chí xây dựng NTM là quá trình hoàn thiện từng hạng mục thì quá trình vận động, tuyên truyền là bước quan trọng. Đặc biệt, vai trò của tổ chức cơ sở đảng được phát huy mạnh mẽ. Các tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân nòng cốt tạo chuyển biến nhận thức cho quần chúng nhân trong việc đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Do xuất phát điểm thấp, trong khi các điều khác phần lớn đều khó khăn. Song quyết tâm, hành động từ cấp ủy, chính quyền đã lan tỏa xuống người dân, trước hết từ các cuộc họp, các buổi tuyên truyền trên tinh thần cởi mở. Từ những cuộc họp như thế đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân, bởi người dân được hiểu rõ hơn về chủ trương, về chính sách, về những vấn đề liên quan nên ai cũng cảm thấy mình có trách nhiệm và quyền lợi trong xây dựng NTM.

Với cách làm như vậy, vùng quê Kỳ Tiến đã từng bước đạt được các tiêu chí về xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra, ngay cả với những tiêu chí tưởng như rất khó là tiêu chí về nhà ở, giao thông đã có những chuyến biến tích cực.

Chặng đường xây dựng NTM sẽ còn những khó khăn, song với sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, thời gian tới, xã Kỳ Tiến sẽ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao. Cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở được phân công phụ trách; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với nhiệm vụ và công tác thi đua hàng năm; chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm thông qua Chương trình OCOP; rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sát thực tế.


Bài: Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan