Xã Kỳ Tây quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2021

15:10 25/08/2021
Kỳ Tây là một xã miền núi thuần nông có xuất phát điểm thấp, kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển. Vì thế, BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Kỳ Tây xác định, công tác vận động, tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu, để người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM, từ đó mới huy động được sức mạnh tổng hợp trong toàn dân để chung sức thực hiện đưa lại hiệu quả.
Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện kiểm tra, đánh gia các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Kỳ Tây

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, kinh tế - xã hội xã Kỳ Tây đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp với định hướng phát triển của xã. Đây cũng là điều kiện để thúc đẩy phong trào xây dựng NTM được thuận lợi hơn.

Để phong trào xây dựng NTM thực hiện theo lộ trình, đạt được kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã vận dụng linh hoạt các nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng triển khai các bước phù hợp với điều kiện thực tế. Các phong trào “dân vận khéo”, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tuyên truyền, vận động người dân các thôn trên địa bàn chung sức xây dựng NTM được quan tâm coi trọng.

Từ chỗ còn thụ động, chưa tự giác, đến nay người dân trên địa bàn đã thay đổi nhận thức, ngày càng khẳng được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới cũng như lợi ích từ phong trào. Đến thời điểm này, xã Kỳ Tây  đã huy động được một nguồn lực khá lớn từ các nguồn vốn đến ngày công lao động để thực hiện phong trào NTM.

7 tháng đầu năm, xã Kỳ Tây có 1.281 hộ đã có nhà vệ sinh; 1.356 hộ đã có nhà tắm ; vận động 317 hộ xây hố chứa phân
công trình chăn nuôi;  di dời 15 công trình chăn nuôi

Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đến nay người dân trong xã đã hiến trên 50.000m 2 đất cùng tài sản trên đất trị giá trên 1 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng, kiên cố hóa các tuyến đường. Từ chỗ nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn là đường đất, lầy lội, đến nay, toàn xã đã có 46,9km đường giao thông được đổ bê tông. Đồng thời các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, kênh mương, nhà văn hóa, công trình cấp nước sinh hoạt… cũng được xã quan tâm đầu tư nâng cấp, xây mới, tạo thêm niềm tin để người dân cùng nhau phát huy nội lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM.

Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Kỳ Tây đã có những chính sách, lộ trình, phương án hợp lý, hợp lòng dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Mục tiêu xây dựng NTM là hướng đến người dân, vì cuộc sống của cư dân nông thôn ngày một tốt hơn; đồng thời gây dựng niềm tin và gắn trách nhiệm của người dân trong quá trình xây dựng NTM; lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển kinh tế trong quá trình xây dựng NTM; bên cạnh đó cũng chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Kỳ Tây đã triển khai thực hiện tốt việc vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Thay thế các loại cây tạp bằng các loại cây ăn quả, hoa màu cho năng suất và giá trị kinh tế cao; tập trung phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, gia súc gia cầm…

Song song với đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được tập trung thực hiện.

Các mô hình sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp. Phát triển kinh tế vườn đồi đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó chú trọng phát triển thương hiệu cam, bưởi của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa.

Mô hình trồng cây ăn quả của bà Nguyễn Thị Hồng Ngọ (thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây) mang lại hiệu quả kinh tế cao

Để tạo điều kiện cho người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn đồi, thời gian qua, xã Kỳ Tây đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho 5,3ha trồng cam và bưởi. Trong chăn nuôi, xã khuyến khích các hộ dân chú trọng phát triển theo hướng trang trại với nhiều mô hình khép kín, đảm bảo an toàn sinh học. Quá trình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân và cũng góp phần đẩy nhanh phong trào xây dựng NTM trên địa bàn.

Để đạt được các tiêu chí còn lại, xã Kỳ Tây tiếp tục chú trọng cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, tạo điều kiện hỗ trợ về vốn và khoa học - kỹ thuật để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng lòng chung sức xây dựng NTM, xã đã phân công các tổ chức đoàn thể thường xuyên bám sát địa bàn, động viên, đôn đốc người dân khắc phục khó khăn, tập trung cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Từ chỗ nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn là đường đất, lầy lội, đến nay, toàn xã đã có 46,9 km đường
giao thông được đổ bê tông

Mặc dù đang còn những khó khăn nhất định nhưng phong trào xây dựng NTM ở xã Kỳ Tây đến nay đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, thực sự đi sâu vào ý thức của mỗi người dân. Trong quá trình thực hiện, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” người dân đã phát huy tốt vai trò làm chủ của mình, bà con đồng tình ủng hộ, nhiều người dân sẵn sàng đóng góp tiền, ngày công và hiến đất, hiến cây để mở đường giao thông nông thôn, tạo diện mạo nông thôn ở vùng quê miền núi ngày càng khởi sắc. Điều đáng ghi nhận, cuối tháng 7 vừa qua, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thôn Nam Xuân đã trở thành Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Kỳ Tây.

Dù điểm xuất phát thấp nhưng cán bộ và Nhân dân xã Kỳ Tây bước vào công cuộc xây dựng NTM với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao. Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện và xã đã dành nhiều thời gian để bàn bạc, soát xét, phân tích trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương để cả hệ thống chính trị cùng người dân tập trung thực hiện. Xác định rõ lộ trình cụ thể gắn với từng phần việc phải hoàn thành trong kế hoạch thực hiện giai đoạn nước rút.

Phong trào xây dựng NTM ở xã Kỳ Tây còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã dành được kết quả quan trọng, tạo thêm niềm tin, động lực để cán bộ và nhân dân các thôn trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực hết mình vươn lên, quyết tâm xây dựng thành công NTM theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.


Bài: Huyền Trang - Trung Anh