Văn phòng điều phối xây dựng ông thôn mới tỉnh tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn tại 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Thọ.

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn và giám sát, phản biện đối với việc thẩm định của các sở ngành, lấy ý kiến trực tiếp của người dân 2 xã Kỳ bắc và Kỳ Thọ.

Đoàn làm việc với xã Kỳ Bắc

Kiểm tra một số vườn mẫu tại xã Kỳ Bắc...

Trước lúc vào làm việc với cán bộ cốt cán, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các khu nông thôn mới kiểu mẫu, các vườn mẫu; các tuyến đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ, vườn hộ và công trình chăn nuôi… theo đúng tiêu chí Nông thôn mới.

Đoàn làm việc với xã Kỳ Thọ

Đoàn kiểm tra công tác  vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và công trình chăn nuôi tại xã Kỳ Thọ  theo đúng tiêu chí Nông thôn mới.

Thời gian qua, 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Thọ đã thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh, đã có sự tập trung cao, nổ lực lớn, hoàn thành các tiêu chí xã đạt chẩn nông thôn mới, xây dựng được hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang, có nhiều điểm sáng như: Hệ thống trường học; trạm y tế; trung tâm hành chính xã; tỷ lệ hộ nghèo được giảm xuống; các khu dân cư chuyển biến tích cực; các vườn hộ đã chỉnh trang, cải tạo và đưa vào sản xuất; xây mới, nâng cấp, chỉnh trang, bổ sung các thiết bị, thiết chế văn hóa, làm cổng nhà văn hóa, trồng thêm hàng rào xanh và hoàn thiện khuôn viên của các thôn, có dụng cụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người dân; xây dựng được nhiều hố ủ phân vi sinh xử lý rác hữu cơ, huy động được cán bộ và nười dân vào cuộc tích cực...

Đ/c Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn đã đánh giá cao sự nổ lực chỉ đạo của các địa phương đối với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Thời gian tới các xã tiếp túc nâng cấp chất lượng các tiêu chí để đạt bền vững, tạo điểm sáng và điểm mới trong công tác xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Đoàn đã nhận xét, đánh giá cụ thể từng tiêu chí, đối chiếu với quy định đến thời điểm hiện nay, các tiêu chí của 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Thọ cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.


Thuý Nga, Anh Đức