UBND huyện Kỳ Anh: Nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đối với các xã về đích năm 2017.

08:17 06/10/2017

Sáng ngày 5/10, UBND huyện  Kỳ Anh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đối với các xã về đích năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại năm 2017. Dự họp có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện,các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cụm xã và các thành viên Đoàn Công tác chỉ đạo các xã Kỳ Xuân, Kỳ Giang, Kỳ Lâm theo quyết định 270; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Huyện ủy, UBND huyện, cơ quan Khối dân và phòng Giáo dục Đào tạo huyện nhận đỡ đầu và lãnh đạo các xã Kỳ Xuân, Kỳ Giang và Kỳ Lâm. Các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Các đồng chí lãnh đạo UBND  huyện họp nghe báo cáo kết quả
thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đối với các xã về đích năm 2017.

Đại biểu tham dự cuộc họp nghe báo cáo kết quả
thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đối với các xã về đích năm 2017.
Đại biểu tham dự cuộc họp nghe báo cáo kết quả
thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đối với các xã về đích năm 2017.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe các báo cáo chi tiết, cụ thể kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các đơn vị được phân công đỡ đầu xây dựng nông thôn mới kết quả đỡ đầu trong thời gian qua và kế hoạch thời gian tới; UBND các xã báo cáo chi tiết, cụ thể tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thời gian qua, những khó khăn vướng mắc, biện pháp thực hiện các tháng còn lại năm 2017.

Tính đến thời điểm này, xã Kỳ Giang đã có 12/20 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, còn 08 tiêu chí cần phải tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có giải pháp sáng tạo phấn đấu về đích NTM trong năm 2017. Các tiêu chí chưa đạt đó là: Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở vật chất hạ tầng thương mại nông thôn; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi trường và an toàn thực phẩm; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.

Đối với xã Kỳ Xuân còn 09 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch; Giao thông; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn;Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm; Khu dân cư và vườn mẫu.Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu song còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỷ thuật khu vực nông thôn còn thiếu quy hoạch đồng bộ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm; kinh tế trang trại, doanh nghiệp, tổ hợp tác đã được hình thành nhưng phát triển chậm, hiệu quả thấp chưa có sản phẩm chủ lực của nông nghiệp. Cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa đồng bộ, hệ thống đường giao thông trục xã, cơ sở vật chất văn hóa, trường học còn thiếu thốn...

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân báo cáo kết quả
thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới và giải pháp thực hiện các tiêu chí còn lại.

Còn xã Kỳ Lâm đang còn 8 tiêu chí phải tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có giải pháp sáng tạo phấn đấu về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2017. Các tiêu chí chưa đạt đó là: Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Hộ nghèo; Môi trường và an toàn thực phẩm; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu...

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm báo cáo kết quả
thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới và giải pháp thực hiện các tiêu chí còn lại.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh lưu ý đội ngũ cán bộ lãnh đạo các xã xác định kế hoạch, lộ trình vì thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc lớn. Trước mắt, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10 vừa qua, tiếp tục  xây dựng hoàn thành các tiêu chí, tháo gỡ nút thắt, xác định lại nhiệm vụ, điều chỉnh một cách toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của từng người, phải gắn trách nhiệm vào từng con người cụ thể, phụ trách các tiêu chí; các phòng ban thường xuyên kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giúp đỡ địa phương hoàn thành các tiêu chí; đối với các xã phải tập trung xây dựng đường găng; huy động mọi nguồn lực, dồn sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới; lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra; tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực từ tỉnh, huyện.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh kết luận tại cuộc họp
nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đối với các xã về đích năm 2017.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh đánh giá cao sự nổ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân 3 xã Kỳ Giang; Kỳ Xuân và Kỳ Lâm đã thực hiện, các tiêu chí cơ bản đã tăng hơn, có sự bám sát điều chỉnh chỉ đạo rõ nét hơn, thời gian tới khối lượng công việc rất nhiều và các tiêu chí còn lại cần nguồn lực lớn, thời gian không còn nhiều, đề nghị lãnh đạo các tiếp thu nghiêm túc,, soát xét, đánh giá, tập trung tháo gỡ những khó khăn, với tư tưởng tiến công, không vì khó khăn mà lùi, tập trung khắc phục hậu quả quả bão lũ, thời gian tới rà soát cụ thể chi tiết theo từng đầu việc, xoáy sâu vào những việc vụ thể và đầu việc cụ thể để tập trung tháo gỡ, các xã phải xác định thời gian cụ thể, quyết tâm cao, cụ thể theo từng tiêu chí, từng con người, từng đầu việc và từng địa bàn thôn chi tiết. Rà soát lại kỹ từng tiêu chí, để có sự phân công, điều hành phụ trách các tiêu chí cụ thể. Tiếp tục rà soát lại khung kế hoạch chi tiết hơn, phân công cụ thể cho từng thành viên và yêu cầu khi thực hiện các tiêu chí phải hết sức tiết kiệm nguồn lực, làm đến đâu chắc đến đó. Các phòng, ban chịu trách nhiệm về tiêu chí mình phụ trách, tranh thủ ý kiến của các sở và các ban ngành đoàn thể, tạo sự đồng thuận.Về nguồn lực giao phòng tài chính cùng với các ban ngành liên qua rà soát lại nguồn lực để có điều kiện hỗ trợ các địa phương. Về lực lượng sẽ điều động các lực lượng tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi tường sau bão, phải sự dụng các lực lượng hiệu quả, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa- Thông tin, phòng Tài nguyên - Môi trường, cùng với đơn vị đỡ đầu chịu trách nhiệm hỗ trợ địa phương về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách, đồng thời đề nghị các xã phải quan tâm thực hiện đúng các quy định của nhà nước./.


Thúy Nga, Anh Đức


Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng