Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Kỳ Lạc và xã Lâm Hợp để nghe và cho ý kiến về xây dựng nông thôn mới.

22:46 08/09/2020
Sáng ngày 8/9,Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi làm việc với xã Kỳ Lạc và xã Lâm Hợp để nghe và cho ý kiến về xây dựng nông thôn mới. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy; phó chủ tịch HĐND huyện; đại diện UBND huyện và thành viên Đoàn công tác theo Quyết định chỉ đạo xã Lâm Hợp theo Quyết định số 1447 của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo 2 xã Kỳ Lạc và xã Lâm Hợp. Các đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Chủ trì buổi làm việc

Đại biểu tham dự

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND 2 xã Kỳ Lạc và xã Lâm Hợp đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đánh giá mức độ các tiêu chí đạt chuẩn, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm để phấn đấu đạt được 20/20 tiêu chí để về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2020. Hiện tại, xã Lâm Hợp đạt 16/20 tiêu chí, đang còn 4 tiêu chí phải tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có giải pháp sáng tạo phấn đấu về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2020. Các tiêu chí chưa đạt đó là: Về quy hoạch; Giao thông;  Môi trường và an toàn thực phẩm; Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Xã Kỳ Lạc đến thời điểm hiện nay mới đạt 10/20 tiêu chí. 10 tiêu chí chưa đạt đó là: Quy hoạch; Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Thông tin truyền thông; Thu nhập; Tổ chức sản xuất;Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu song còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỷ thuật khu vực nông thôn thiếu đồng bộ; kinh tế trang trại phát triển chậm, hiệu quả thấp. Cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa đồng bộ... Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu và đưa ra những ý kiến quan trọng, những giải pháp phù hợp với thực tiễn tại địa phương nhằm khắc phục những tiêu chí còn yếu và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại với mục tiêu “hướng đi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện lưu ý đội ngũ cán bộ lãnh đạo 2 xã phải xác định xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, để xây dựng xã Kỳ Lạ và Lâm Hợp sớm về đích Nông thôn mới trước mắt, yêu cầu lãnh đạo 2 đơn vị và các ngành xác đinh lại nhiệm vụ của mình theo kế hoạch đường găng, điều chỉnh một cách toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm vào từng con người cụ thể, phụ trách các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Các phòng ban thường xuyên kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giúp đỡ địa phương hoàn thành các tiêu chí. Đối với xã Kỳ Lạc cần phải tập trung xây dựng đường găng; huy động mọi nguồn lực, tập trung cải tạo vườn tạp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trường học, dồn sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới. Giải pháp cần tập trung đó là tập trung công tác tuyên truyền để tất cả người dân nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng Nông thôn mới; lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra; tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực từ tỉnh, huyện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao nhiệm vụ cho 2 đơn vị phải huy động tối đa mọi nguồn lực và sự vào cuộc của tất cả mọi người dân để chung tay xây dựng nông thôn mới; tập trung làm rõ chi tiết đường găng; triển khai kế hoạch rà soát các tiêu chí để thực hiện; thực hiện có hiệu quả các tiêu chí chưa đạt; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, vận động nhân dân xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ trồng các loại cây ăn quả, phát triển chăn nuôi; phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư xây dựng Nông thôn mới; đối với đoàn công tác phải có lộ trình và đường găng cụ thể và luôn bám sát cơ sở,  định hướng, hướng dẫn người dân khắc phục những khó khăn, quy hoạch xây dựng các mô hình sản xuất các loại cây con chủ lực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Với phương châm xây dựng  Nông thôn mới phải thực sự của dân, do dân và vì dân, dân làm chủ./.


Thuý Nga, Anh Đức