Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban chấp hành đảng bộ xã Kỳ Thượng về xây dựng nông thôn mới.

Sáng ngày 07/2, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thượng mở rộng để nghe và cho ý kiến về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Các đồng chí Chủ trì buổi làm việc

Đại biểu tham dự

Tham gia buồi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện;  Dương Thị Vân Anh, UVBTV,phó chủ tịch HĐND huyện, Lê Mã Lương, Chủ tịch UBMTTQ huyện; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận huyện uỷ lãnh đạo các phòng, ngành trực thuộc UBND huyện phụ trách các tiêu chí; các đồng chí thành viên đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Thượng theo Quyết định 1447 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Các đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Lê văn Lãm, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng chủ trì buổi làm việc.

Đ/c Vũ Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã báo cáo tiến độ xây dựng NTM...

Tại buổi làm việc lãnh đạo xã Kỳ Thượng đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đánh giá mức độ các tiêu chí đạt chuẩn, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm để phấn đấu đạt được 20/20 tiêu chí để về đích NTM vào cuối năm 2020. Hiện tại, xã Kỳ Thượng đạt 12/20 tiêu chí, đang còn 8 tiêu chí phải tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có giải pháp sáng tạo phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2020. Các tiêu chí chưa đạt đó là: Văn hoá; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; An ninh và quốc phòng do nhân dân khiếu kiện....

Đ/c Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện lưu ý đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kỳ Thượng. Xây dựng xã Kỳ Thượng về đích NTM trong năm 2020, trước mắt yếu cầu lãnh đạo xã Kỳ Thượng và các ngành xác định lại nhiệm vụ của mình, điều chỉnh một cách toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm vào từng con người cụ thể, phụ trách các tiêu chí, tổ chức các lớp tập huấn về các nội dung và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; các phòng ban thường xuyên kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giúp đỡ địa phương hoàn thành các tiêu chí; đối với xã Kỳ Thượng phải tập trung xây dựng đường găng; huy động mọi nguồn lực, tập trung cải tạo vườn tạp, trồng hàng rào xanh; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, dồn sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí NTM. Giải pháp cần tập trung đó là tập trung công tác tuyên truyền để tất cả người dân nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM; lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra; tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực từ tỉnh, huyện.

Đ/c Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư huyện ủy Trần Đình Gia giao nhiệm vụ cho xã Kỳ Thượng phải hoàn thành các tiêu chí về địch nông thôn mới vào cuối năm 2020, thời gian tới Kỳ Thượng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, ra quân làm giao thông nông thôn, xử lý vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở vật chất; Tổ chức giao ban, phân công các ngành phụ trách các tiêu chí xây dựng lộ trình một cách rõ ràng, các ngành phải theo dõi chặt chẽ theo các tiêu chí mình phụ trách; huy động tối đa mọi nguồn lực và sự vào cuộc của tất cả mọi người dân chung tay xây dựng nông thôn mới; tập trung làm rõ chi tiết đường găng; triển khai kế hoạch rà soát các tiêu chí để thực hiện; thực hiện có hiệu quả các tiêu chí chưa đạt; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, vận động nhân dân xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ trồng các loại cây ăn quả, phát triển chăn nuôi; phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM; định hướng, hướng dẫn người dân quy hoạch xây dựng các mô hình sản xuất các loại cây con chủ lực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, với phương châm xây dựng NTM phải thực sự của dân và dân làm chủ./.


Thuý Nga, Anh Đức