Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh làm việc với BCH Đảng bộ các xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021

06:02 26/09/2021
Chiều ngày 25/9, Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức buổi làm việc với BCH Đảng bộ các xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021.
Đại biểu tham dự buổi làm việc

Tham dự có đồng chí Bùi Quang Hoàn – Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ, Vương Đình Anh – Phó chánh VPĐPNTM tỉnh; Ở huyện có đồng chí Hồ Huy Thành – Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng ban đơn vị huyện. Đến nay, xã Kỳ Lạc đạt được 12/20 tiêu chí; xã Kỳ Tây đạt được 9/20 tiêu chí.

Toàn cảnh Hội nghị

Để phấn đấu hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2021, các xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, định hướng một số chương trình mục tiêu lớn quan trọng mang tính cốt lõi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Tập trung, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân thực sự là chủ thể của phong trào xây dựng NTM. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình. Tiếp tục kêu gọi nguồn lực để xây dựng, đồng thời huy động nguồn lực trong nhân dân để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững đồng thời củng cố, bổ sung hoàn thiện với mục tiêu mang tính bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Thời gian qua, phong trào xây dựng NTM đã làm chuyển biến nhiều mặt tại các xã Kỳ Tây và Kỳ Lạc.Tuy nhiên, khối lượng công việc vẫn còn nhiều, nhiều tiêu chí khó như thu nhập, môi trường, giao thông…yêu cầu các xã quyết tâm vượt khó, thực hiện tốt mục tiêu đề ra

Tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị của huyện đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề nghị xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc tổ chức rà soát đánh giá lại các tiêu chí, đảm bảo chính xác, khách quan, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu 2 xã hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2021.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh chia sẻ: Với cương vị là đơn vị đỡ đầu xã Kỳ Lạc trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ bà con chuyển giao kỹ thuật trong nuôi ong lấy mật, mô hình trồng ổi…đến nay đã có những hiệu quả nhất định. Mong muốn xã quyết tâm đạt mục tiêu NTM trong năm 2021, lấy nông thôn mới để đẩy lùi khó khăn, đẩy lùi trì trệ, đầy lùi lạc hậu.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Huy Thành cũng đã đánh giá cao những công việc mà cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Kỳ Tây và Kỳ Lạc đã đạt được thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý 2 xã cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Bổ sung hoàn thành khung kế hoạch để thực hiện, rà soát lại nắm bắt tình hình tại các thôn xóm và có thể đến tận các hộ dân.

Đồng chí Hồ Huy Thành cũng đã đánh giá cao những công việc mà cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Kỳ Tây và Kỳ Lạc đã đạt được thời gian qua.

Nâng cao công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ Đảng viên và đây là đội ngũ phải đi đầu thực hiện để người dân làm theo. Đối với các phòng, ban ngành cấp huyện cần có sự phối hợp chỉ đạo giúp xã trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan