Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh kiểm tra và làm việc với xã Kỳ Bắc về tiến độ xây dựng Nông thôn mới.

Sáng ngày 14/11, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với xã Kỳ Bắc về tình hình, kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới trong năm 2019. tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng các thành viên Đoàn Công tác theo quyết định 343 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại xã Kỳ Bắc, và trưởng các phòng ban liên quan.
Đồng chí  Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Bắc chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo NTM xã Kỳ Bắc đã báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới từ đầu năm đến nay và nêu ra kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới năm 2019. Theo báo cáo từ đầu năm đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo bà con nhân dân xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành đường găng thực hiện tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đồng thời, huy động bà con nhân dân, trồng cây, hàng rào xanh, xây rãnh tưới tiêu, thoát nước, chỉnh trang vườn hộ, tu sửa hàng rào, và xây dựng công trình vệ sinh khép kín …Đến nay, xã Kỳ Bắc đã hoàn thành 17/19 tiêu chí.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, trưởng BCĐ xã Kỳ Bắc báo cáo tình hình xây dựng NTM
Các đại biểu tham gia buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến chỉ ra những khó khăn vướng mắc và nếu rõ nguyên nhân đồng thời kiến nghị những cách làm trong thời gian tới như: Cần hỗ trợ lực lượng để chỉnh trang vườn hoang, có chế tài xử lý một số hộ dân kinh doanh sản xuất bún và chăn nuôi, phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền đến người dân hiểu rõ hơn về việc bi thu bằng Nông thôn mới đồng thời khích lệ người dân hiểu việc xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống loa truyền thanh không dây…

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đánh giá và ghi nhận những kết quả xã Kỳ Bắc đã làm được trong năm 2019. Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện yêu cầu;  trong thời gian tới, xã Kỳ Bắc cần tập trung chỉnh trang công trình vệ sinh, công trình chăn nuôi, phát động trong toàn nhân dân về phong trào “5 không 3 sạch”, xây dựng ý thức từ người dân về việc bảo vệ môi trường sống xung quanh. Tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo rà soát, cũng cố từng tiêu chí, từng đầu việc, đẩy mạnh công tác dân vận khéo vừa chỉ đạo vừa dân vận tạo cho người dân cùng vào cuộc trở thành phong trào, qua đó tạo động lực trong toàn dân, từ đó giúp người dân hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là do dân làm dân hưởng thụ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới xã cần có điểu chỉnh để soát xét các đầu việc cần làm trong thời gian còn lại phải thật chi tiết và cụ thể. Đẩy mạnh, siết chặt kỷ cương hành chính, mỗi cán bộ tại địa phương phải là người làm gương cho nhân dân làm theo, cán bộ nào phong trào đó quyết tâm lấy lại danh hiệu xã Nông thôn mới trong năm 2019./.


Trung Anh