Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: Kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Phú.

Sáng ngày 19/11, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã đi kiểm tra giám sát trực tiếp tại một số thôn Phú Trung, Phú Lợi, Phú Hải….của xã Kỳ Phú đang tập trung hoàn thành một số đầu việc như; sửa chữa một số công trình trong chợ, chỉnh trang vườn hộ, quy hoạch xây dựng lại khuôn viên trong thôn… với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm 2019.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngay từ đầu năm xã Kỳ Phú đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí  nhằm về đích cuối năm 2019. Đến nay,  xã Kỳ Phú đã cơ bản đạt 20/20 tiêu chí, bên cạnh những kết quả đạt được hiện nay nhân dân và chính quyền vẫn tiếp tục đẩy mạnh về việc nâng cao tiêu chí 20 về khu dân cư mẫu vườn mẫu và tiêu chí 17 về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua công tác kiểm tra chỉ đạo xã Kỳ Phú trong xây dựng Nông thôn mới, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm toàn thể người dân toàn xã. Bên cạnh những tiêu chí đạt được thì vẫn đang còn một số hạn chế như: Tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, lấn chiếm chợ xây dựng công trình như kho hàng hóa, một số hội quán đang còn chưa thực sự tươi mới…. Để khắc phục những hạn chế, hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019, đồng chí  Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Kỳ Phú cần chú trọng một số đầu việc như: Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, luôn đặt người dân ở vai trò trung tâm của phong trào, chỉ đạo người dân về cảnh quan trước nhà, xử lý dứt điểm về tình trạng tại chợ, quét sơn vôi cho nhà và hàng rao bêtông nhằm tăng tính thẩm mỹ xây dựng cảnh quan mới tại địa phương.


Trung Anh