Kỳ Tây: Bám sát đường găng kế hoạch, kịp thời xử lý đầu việc trong xây dựng NTM

21:52 11/07/2021
Đó là một trong những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh).

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2021, các thôn trên địa bàn xã Kỳ Tây có sự tập trung cao trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tuy vậy, khối lượng công việc đạt được không cao, số lượng đầu việc phải hoàn thành trong năm còn khá lớn.

Theo đó, đến nay, xã đã hoàn thành 9 tiêu chí, hoàn thành 13,6 km đường giao thông trục thôn; 19,5 km đường ngõ xóm; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 98,17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,58 triệu đồng/người/.

Sáng ngày 10/7, BCĐ Nông thôn mới huyện Kỳ Anh làm việc với xã Kỳ Tây về Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng NTM

Tại cuộc họp, nhiều hạn chế trong xây dựng NTM được các ban, ngành phân tích như công tác chỉ đạo của một số địa phương thiếu quyết liệt, việc thành lập mới các mô hình sản xuất “dẫm chân tại chỗ”, chưa quan tâm đến bổ sung lưu trữ hồ sơ, một bộ phận người dân còn thiếu ý thức, chưa quyết tâm cao trong phong trào xây dựng NTM…

Phó chủ tịch HĐND huyện Hoàng Trọng Lý đề nghị xã thường xuyên giao ban, soát xét công việc theo đường găng khung kế hoạch đề ra để kịp thời có phương án xử lý…

Phó chủ tịch HĐND huyện Hoàng Trọng Lý, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hải
Chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ban chỉ đạo, ban quản lý NTM xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, tập trung làm đường giao thông, kênh mương theo cơ chế hỗ trợ xi măng.

Cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tham gia thực hiện chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư, thực hiện tốt công tác môi trường.

Trước đó, Đoàn đã tổ chức đi kiểm tra thực tế

Các thôn cần tập trung thực hiện để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, chú trọng tiêu chí khu dân cư mẫu, vườn mẫu để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đặc biệt, cần thường xuyên giao ban, soát xét công việc theo đường găng kế hoạch đề ra để kịp thời có phương án xử lý…


Huyền Trang - Trung Anh