Kỳ Phú đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu về đích trong năm 2018.

22:13 30/09/2018
Thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của huyện và sự đoàn kết, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến người dân, Kỳ Phú đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Các tiêu chí trở thành động lực phấn đấu của địa phương nhằm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống cho người dân. Hiện xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích trong năm 2018.

Thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của huyện và sự đoàn kết, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến người dân, Kỳ Phú đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Các tiêu chí trở thành động lực phấn đấu của địa phương nhằm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống cho người dân. Hiện xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích trong năm 2018.

* Ban hành nghị quyết chuyên đề xác định rõ nhiệm vụ

Kỳ Phú là xã ven biển, có diện tích tự nhiên 15,47 ha, dân số 10.582 người, được chia thành 8 thôn, Đảng bộ xã có 344 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Kinh tế địa phương chủ yếu là sản xuất nông - ngư nghiệp, xuất khẩu lao động và một số ngành nghề khác. Những năm gần đây, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quyết định số 330/QĐ-UBND của UBND huyện về giao chỉ tiêu xã Kỳ Phú đạt chuẩn NTM trong năm 2018. Ngay từ đầu năm, BCH Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐU về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm. Để xác định rõ và cụ thể hóa nhiệm vụ, ngày 24/01/2018, BCH Đảng bộ xã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 17-NQ/ĐU - nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể các thành viên phụ trách các tiêu chí, các ban phát triển ở thôn; kiện toàn các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo toàn diện các thôn, các đơn vị; rà soát, đánh giá, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, đường găng thực hiện các tiêu chí, tiểu tiêu chí NTM năm 2018. Theo đó, tập trung huy động và cân đối các nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến tận cán bộ, đảng viên và mọi người dân với phương châm: “Người dân là chủ thể xây dựng NTM”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”...

* Tăng cường công tác tuyên truyền và lãnh đạo, chỉ đạo

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức, thực hiện xây dựng NTM. Kỳ Phú đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền nhằm thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mỗi người dân về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, ích lợi về xây dựng NTM. Niêm yết công khai các văn bản chính sách tại trụ sở xã, nhà văn hóa, hội quán thôn; tăng thời lượng tuyên truyền các chính sách cụ thể, những mô hình, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình tích cực trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn. Chú trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan, như hệ thống pa nô - áp phích, khẩu hiệu… tại khu vực trung tâm xã, các trục đường giao thông, vận động nhân dân treo cờ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, toàn dân chung sức xây dựng NTM.

Để thực hiện có hiệu quả đường găng và đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, xã đã tổ chức họp các chi bộ, các thôn, các tổ liên gia để triển khai nhiệm vụ, soát xét lại các tiêu chí, xác định tiêu chí nào đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo hàng tuần, hàng tháng. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổ chức cuộc họp cán bộ cốt cán toàn xã (có sự tham gia chỉ đạo của các đồng chí trong Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã) để bàn giải pháp tổ chức thực hiện với phương châm “Việc gì dễ làm trước, khó làm sau; tiêu chí nào không cần nhiều kinh phí nhưng có tác động, ảnh hưởng đến lớn đến các tiêu chí khác làm trước…”, gắn với tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân. Từ đó, phong trào xây dựng NTM được lan tỏa sâu rộng trong cán bộ và nhân dân, các việc triển khai đều hoàn thành, đạt kết quả cao. Sau mỗi đợt triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế, khó khăn, những vấn đề cần quan tâm, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp trên cơ sở “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Cùng với đó, tiếp thu ý kiến của cán bộ, nhân dân về những vấn đề bất cập, khó khăn trong xây dựng NTM, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Năm 2017, Kỳ Phú đạt 11/20 tiêu chí, bao gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, Lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh. Đến cuối tháng 6/2018, Kỳ Phú tự đánh giá đạt thêm 4 tiêu chí, gồm: thông tin và truyền thông, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, giao thông, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng số tiêu chí đạt lên 15/20 tiêu chí. Hiện nay còn 5/20 tiêu chí chưa đạt, gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, hộ nghèo và tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu. Đây đều là những tiêu chí cần phải có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

* Quyết tâm chính trị cao và đảm bảo công khai, minh bạch

Nhìn chung, nửa năm đầu 2018, Kỳ Phú thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM đảm bảo kế hoạch đề ra theo đường găng và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm được thực hiện rõ nét hơn; nhận thức của người dân được nâng lên đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn về nguồn lực, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực lớn đã tập trung triển khai thực hiện được nhiều việc, như: làm được 7 km đường trục xã, 3 km đường trục thôn, 5 km đường nội đồng, 5 phòng học chức năng trường Tiểu học, 11 phòng học nhà 2 tầng trường Mầm non, 8 phòng học nhà 2 tầng và 1 văn phòng nhà 2 tầng trường Trung học cơ sở, chỉnh trang khuôn viên trú sở xã, 4 sân bóng đá, 5 sân bóng chuyền cấp thôn, gần 8,6 km rãnh thoát nước, gần 5,6 km đường điện chiếu sáng, 05 km hàng rào xanh và một số công trình khác. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 42,755 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã 32,854 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 3,921 tỷ đồng.

Tiêu biểu trong phong trào hiến đất, hiến cây, hiến tài sản và đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng NTM: thôn Phú Thượng, thôn Phú Sơn; gia đình ông Ngụ, ông Quế, ông Côi, bà Duân (thôn Phú Minh), gia đình ông Lập, chị Mận, cụ Danh, họ Nguyễn, ông Tâm Triện (thôn Phú Thượng), ông Tựu, anh Thọ (ở thôn Phú Hải), gia đình ông Thương (thôn Phú Sơn), ông Lâm, ông Tải, ông Tộ, ông Hương (thôn Phú Lợi)...

Trong quá trình xây dựng NTM, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, Kỳ Phú còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã. Vì vậy, các nội dung công việc được hoàn thành nhanh hơn, tốt hơn.

Mặc dù đạt nhiều kết quả bước đầu khá quan trọng, nhưng để đạt chuẩn NTM, những tháng còn lại của năm 2018 đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền Kỳ Phú phải có quyết tâm chính trị cao, vào cuộc quyết liệt hơn nữa, tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Để thực hiện các tiêu chí còn lại, Kỳ Phú đã xây dựng kế hoạch chi tiết và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư theo thứ tự ưu tiên, nhất là các tiêu chí cần nguồn vốn lớn.

Để làm được điều đó, trước hết cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua xây dựng NTM sâu rộng trong các tổ chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm đưa nhiệm vụ xây dựng NTM thực sự có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch để giữ vững lòng tin và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Soát xét lại tất các tiêu chí, đánh giá thực chất những tiêu chí đã đạt để nâng cấp một cách vững chắc, những tiêu chí mức độ đạt thấp, nhất là những tiêu chí khó thực hiện, cần nhiều nguồn lực đầu tư…, để từ đó có giải pháp cụ thể, đưa vào kế hoạch hàng tuần, hàng tháng để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả nhất.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp trên, xã Kỳ Phú quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018.


Thái Hà ( Ban Tuyên giáo)


Tin liên quan