Kỳ Khang: Khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới.

14:29 18/12/2020
Chiều ngày 17/12, văn phòng điều phối xây dựng NTN Hà Tĩnh phối hợp với UBMTTQ tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh do đồng chí Ngô Đình Long, Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã về chức kiểm tra, thẩm định mức độ hoàn thành các tiêu chí NTM tại xã Kỳ Khang. Dự Buổi làm việc có các đồng chí Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM Hà Tĩnh; Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Văn phòng Điều phối NTM huyện, lãnh đạo các ban, phòng, ngành chức năng cấp huyện; cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Khang. Trước lúc vào làm việc đoàn đã đi kiểm tra, đánh giá thực tế các tiêu chí tại các khu dân cư.

Các đồng chí chủ trì buổi kiểm tra đánh giá xã đạt chuẩn NTM tại Kỳ Khang

Đại biểu tham dự

Triển khai xây dựng nông thôn mới, đến thời điềm này, xã Kỳ Khang đã có 2/11 thôn đạt 10/10 tiêu chí và có 9/11 thôn đạt từ 5 đến 8 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Theo báo cáo của UBND xã Kỳ Khang bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương còn nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu người  thấp. Tỷ lệ hộ nghèo cao, số tiêu chí bình quân thấp. Đồng thời, địa bàn rộng, đa dạng về địa hình, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội để phát triển, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, vì vậy ngay từ khi triển khai thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã ban hành Đề án thực hiện. Ban chỉ đạo được thành lập đồng bộ từ xã đến các thôn xóm, đa dạng hóa hình thức chỉ đạo, chuyển tải chủ trương, chính sách đến người dân. Ưu tiên thực hiện những công việc liên quan đến lợi ích trực tiếp, thiết thực của người dân, để phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào cuộc sống của mỗi gia đình và người dân.

Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Kỳ Khang đã đạt được kết quả khá toàn diện, từng bước đi vào chiều sâu. Xây dựng được 2 thôn đạt khu dân cư mẫu, 19 vườn đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,85%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Qua quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương đã thể hiện rõ nét những điểm nổi bật. Mỗi cán bộ, đảng viên đã có sự thay đổi về nhận thức, hành động, phong cách làm việc. Triển khai xây dựng nông thôn mới đã trở thành thước đo đánh giá cán bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó là nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt, chủ động thực hiện chương trình. Đồng thời, xác định rõ người dân là chủ thể, huy động sức dân là chính, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành khát vọng của chính người dân để đổi mới quê hương.

Đ/c Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Để nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương ưu tiên phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất, đã xây dựng thành công 05 sản phẩm Ocop đạt chuẩn 3 sao. Phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được phát huy tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra các miền quê đáng sống với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hạ tầng tốt và sản xuất vườn hộ đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Theo đó trong thời gian tới, xã Kỳ Khang sẽ tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, củng cố, hoàn thiện một số tiêu chí chưa đạt và nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các khu dân cư, đoàn đánh giá cao sự nổ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và bà con nhân dân về những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được khắc phục đó là cần quan tâm hơn nữa về công tác vệ sinh môi trường; chỉnh trang vườn hộ và các công trình phụ trợ; khắc phục vườn hoang, công trình chăn nuôi và trồng thêm hàng rào xanh, hoàn thành một số tuyến đường giao thông, cũng tại buổi làm việc đoàn đã thống nhất đưa xã Kỳ Khang vào danh sách đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.


Thuý Nga, Anh Đức