Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua - khen thưởng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Sáng ngày 19/1, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Sáng ngày 19/1, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Dự hội nghị có đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, thành viên Đoàn Công tác 979 của BTV Huyện ủy, lãnh đạo các  cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư, Chủ tịch, chủ tịch MTTQ 21 xã trong toàn huyện.

Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị
Đ/c Phạm Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện đọc Báo cáo tổng kết xây dựng Nông thôn mới

Đại biểu tham dự hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đọc báo cáo Tổng kết công tác TĐKT

Năm 2018, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao, huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở, nhận định tình hình thực tiễn, nhằm tháo gỡ khó khăn chung cho toàn huyện và cho từng xã. Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình phát triển kinh tế, thành lập HTX, DN, THT, xây dựng kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn, khu dân cư mẫu, vườn mẫu, tuyến đường mẫu tạo sự chuyển biến khá rõ nét ở địa bàn các khu dân cư. Trong năm, toàn huyện đã xây dựng được 124 mô hình, đạt 103,3% KH, trong đó có 02 mô hình lớn , 03 mô hình vừa, 119 mô hình nhỏ, nâng tổng số toàn huyện lên 1.286 mô hình; làm mới 53,,81km đường giao thông nông thôn; 41,24 km rãnh thoát nước; 4,28km kênh mương nội đồng. Xây dựng thêm 02 khu dân cư và 74 vườn mẫu đạt chuẩn, các khu dân cư tập trung chủ yếu chỉnh trang hội quán thôn, xây rãnh thoát nước, xây bồn, trồng cây hàng rào xanh, cây xanh, cải tạo vườn tạp, quy hoạch thiết kế vườn hộ, xây dựng nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến... Phong trào hiến đất, hiến cây, hiến công, chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được duy trì. Kết quả trong năm 2018 có 3.653 hộ của 16 xã hiến 37.642m 2 đất, 9.553 cây xanh các loại, 2.518m hàng rào và nhiều công trình khác; ước tính tổng giá trị 4.407 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện đạt 343 tiêu chí, bình quân 16,3 tiêu chí/xã.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2019, huyện Kỳ Anh phấn đấu phấn đấu toàn huyện đạt 375 tiêu chí, bình quân xã đạt 17,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 12 tiêu chí; trong đó các xã Kỳ Phú, Kỳ Phong, Kỳ Thọ, Kỳ Bắc, Kỳ Sơn phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019, các xã Kỳ Khang, Kỳ văn đạt 16 đến 18 tiêu chí, định hướng phấn đất đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Thành lập mới 30 doanh nghiệp, 21 THT; xây dựng 80 mô hình sản xuất; mỗi xã xây dựng đạt chuẩn 01 khu dân cư mới; hoàn thành 173 vườn mẫu; xây dựng mới 2km kênh mương nội đồng; 40 km đường giao thông nông thôn, duy tu bảo dưỡng 2km mặt đường...

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp xã, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, cấp thôn có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các xã tổ chức rà soát lại các tiêu chí, trên cơ sở kế hoạch huyện giao và khối lượng thực tế, tính toán nguồn lực để  xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các tiêu chí năm 2019. Đối với các xã đã đạt chuẩn, tiếp tục tổ chức thực hiện để nâng cao tiêu chí bền vững, nhất là tiêu chí môi trường, khu dân cư mẫu, vườn mẫu, tạo được phong trào thi đua trong nông thôn về thực hiện nếp sông văn minh, xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã tăng cường công tác tuyên truyền gắn với vận động nhân dân tích cực tham gia chung sức xây dựng NTM, phát huy vai trò chủ thể của người dân; phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lao động, tài nguyên đất đai theo quy định để tập trung hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2019 và các đề án xản xuất, tăng cường tuyên truyền các chính sách mới của tỉnh và huyện để vận động phát triển sản xuất, chú trọng xây dựng mô hình phát triển kinh tế; nâng cao hoạt động của các doanh nghiệp, HTX, THT, tăng cường liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Đ/c Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện phát động thi đua năm 2019

Phát động cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2019 theo kế hoạch của tỉnh, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tích cực xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, trong đó đặc biệt chú trọng công tấc vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế vườn hộ, đồng thời củng cố và nâng cao các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã đạt chuẩn đảm bảo đạt vững chắc.

Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên tiêu chí giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Tiếp tục phất động các phong trào thi đua xây dựng văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và đảm bảo quốc phòng an ninh...

Đ/c Trần Đình Gia - Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Tại hội nghị tổng kết, thừa ủy quyền của UBND tỉnh các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã trao cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới năm 2018; tặng tặng hoa chúc mừng các xã Kỳ Tiến về đích Nông thôn mới trong năm 2018.

Cũng tại hội nghị đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019


Thúy Nga, Phạm Tuấn