Các thôn trên địa bàn xã Kỳ Tân ra quân làm Nông thôn mới

Sáng nay 15/2, xã Kỳ Tân huy động tất cả 9 thôn tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm cỏ ven đường, nạo vét rãnh thoát nước và cắt tỉa hàng rào cây xanh do hội phụ nữ và đoàn thanh niên phụ trách các tuyến đường mẫu.

Đoàn công tác chỉ đạo xã và lãnh đạo Kỳ Tân đang hướng dẫn bà con cắt tỉa hàng rào xanh và nắn tuyến xây tường rào trước hội trường mới UBND xã

Được biết sau khi xã Kỳ Tân về đích năm 2013; sau 5 năm Văn phòng điều phối NTM tỉnh rà soát lại 20 tiêu chí thì Kỳ Tân vẫn đạt 19/20 tiêu chí; trong đó khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã đang phấn đấu và đến năm 2018, 2019 xã Kỳ Tân đã đạt 3 khu dân cư mẫu đó là; thôn Trung Đức, thôn Trường Lạc và thôn Tân Thắng. Để phấn đấu đưa Kỳ Tân thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 này; cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Kỳ Tân đang ra sức thi đua tiếp tục xây dựng 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu gồm thôn Xuân Dục; thôn Trung Thượng và thôn Tạ Tấn để được 6 trên 9 khu dân cư mẫu.

...dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm cỏ ven đường, nạo vét rãnh thoát nước

Để thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 này xã Kỳ Tân đang vào cuộc một cách quyết liệt cả hệ thống chính trị; đặc biệt có sự tham mưu, chỉ đạo trực tiếp của các đoàn công tác chỉ đạo xã. Cụ thể như tăng cường công tác tuyên truyền để giúp người dân nhận thức và hành động đúng, tích cực tham gia vào công tác vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn...

Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đặc biệt là tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó cũng nhằm tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ./.


Anh Đức