Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Kỳ Anh: Giao ban xây dựng Nông thôn mới Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2018

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới  huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị giao rà soát kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới  trong Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện; thành viên Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định số 270 của Ban Thường vụ huyện ủy; trưởng các đoàn thể chính trị, các phòng ban, đơn vị phụ trách các tiêu chí; đại diện các đơn vị đỡ đầu các xã trong xây dựng nông thôn mới theo văn bản 275 của UBND huyện và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, phụ trách NTM 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Trong quý I/2018, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở; tổ chức làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 để rà soát lại khung kế hoạch, nguồn lực xây dựng NTM, giao nhiệm vụ đạt chuẩn 20/20 tiêu chí vào ngày 30/11/2018. 21/21 xã xây dựng đường găng kế hoạch, cân đối nguồn lực, kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách tiêu chí. Về phát triển sản xuất đã xây dựng được 1 mô hình chăn nuôi tổng hợp, thành lập mới 01 HTX thu mua và chế biến thủy hải sản ở xã Kỳ Khang. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã gieo được 5455 ha lúa, đạt 100% kế hoạch, gieo trỉa được 1.293 ha lạc, đạt gần 70% kế hoạch; trên 465ha rau màu các loại đạt 112,7% KH. Sản lượng khai thác thủy hải sản ước đạt 144,8 tấn. Sản lượng nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong tháng 2 ước đạt 41,5 tấn; Tổ chức lễ phát động ra quân tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất năm 2018 tại xã Kỳ Phú và Di tích lịch sử đền Phương Giai, có 21/21 xã tổ chức phát động tết trồng cây và đã trồng được 46.510 cây các loại; toàn huyện có 32 khu dân cư,155 vườn đăng ký triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, đến nay có 10 khu dân cư đạt chuẩn, 129 vườn đạt chuẩn; xây dựng được 28 km hệ thống điện thắp sáng đường quê; trồng mới 15,106 km hàng rào xanh...Đến nay, toàn huyện đạt 308 tiêu chí, bình quân 14,7 tiêu chí/xã.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí Phạm Văn Dũng, HUV, PCT UBND  huyện
​ báo cáo kết quả Qúy I, triển khai nhiệm vụ Qúy II  năm 2018.
Đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị giao ban..

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế: Ban chỉ đạo nông thôn mới cấp xã thiếu tập trung trong lập kế hoạch đường găng năm 2108, còn giao phó cho cán bộ chuyên môn, dẫn tới phân bổ nguồn lực chưa sát với thực tiễn. Thực hiện cuộc thi khu dân cư mẫu, vườn mẫu hầu hết các xã thiếu quan tâm, nên kết quả đạt thấp. Cán bộ phụ trách tiêu chí cấp xã, cán bộ chuyên môn NTM xã thay đổi quá nhiều dẫn tới khó khăn trong thực hiện nghiệp vụ...

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh
kết luận tại hội nghị giao ban....

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia đã nêu lên những hạn chế trong 2 tháng đầu năm việc chỉ đạo triển khai sản xuất đầu năm còn chậm, một số xã chấp hành giờ giấc hành chính chưa nghiêm, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo NTM từ huyện đến cơ sở phải có kế hoạch khởi động ngay từ bây giờ, trước mắt tập trung tuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách đến tận mỗi người dân, huy động các nguồn lực tại chổ, đồng thời kêu gọi con em xa quê đóng góp ủng hộ các địa phương để xây dựng NTM. Đối với các xã đăng ký về đích năm 2018, bắt tay vào các tiêu chí một cách cụ thể. Mỗi tổ chức đoàn thể chọn 01 tiêu chí cụ thể để xây dựng. Các phòng ban, đơn vị phối hợp, rà soát lại tất cả các tiêu chí của các xã, phải cập nhật hàng tuần, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Chỉ đạo cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mới kiểu mẫu; Chỉ đạo các xã về đích NTM tiếp tục rà soát, cân đối mọi nguồn lực, tạo quyết tâm cao. Đối với các xã dự kiến về đích năm 2019 quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trước thời gian. Đối với các phòng ban, đơn vị, các đoàn công tác chỉ đạo luôn đồng hành và xã phải quyết tâm cao, huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt, nắm chắc mọi diễn biến, hoạt động ở cơ sở. Tiếp tục chấn chỉnh tinh thần thái độ làm việc, tập trung phát triển sản xuất, phát triển các mô hình liên kết. Theo dõi phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng. Các địa phương tập trung giải quyết xử lý dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc về đơn thư khiếu kiện, không để đơn tư vượt cấp. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng ở khu trung tâm hành chính Kỳ Đồng, hoàn thành trước 15/4 để triển khai xây dựng các công trình dự án.../.


Thúy Nga, Anh Đức