Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bàn nhiệm vụ giải pháp năm 2019

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM huyện vừa tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bàn nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; trưởng, phó Ban và thành viên Ban Chỉ đạo chương tình mục tiêu QGXD NTM huyện theo Quyết định số 578-QĐ/HU của BTV Huyện uỷ. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM huyện  vừa tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bàn nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; trưởng, phó Ban và thành viên Ban Chỉ đạo chương tình mục tiêu QGXD NTM huyện theo Quyết định số 578-QĐ/HU của BTV Huyện uỷ. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị...

Năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở. Tổ chức nhiều cuộc làm việc, giao ban, đánh giá, nhận định tình hình thực tiễn, nhằm tháo gỡ khó khăn chung cho toàn huyện và cho từng xã nên đã đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận. Xây dựng mới 124 mô hình, đạt 103,3% KH, gồm 2 mô hình lớn, 3 mô hình vừa và 119 mô hình nhỏ; thành lập 33 doanh nghiệp, đạt 143,5%; 4HTX; 20THT. Ngoài việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, các xã còn chú trọng khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân. Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đã được các địa phương quan tâm và triển khai thực hiện, có sức lan toả lớn trong cộng đồng dân cư, năm 2018 có 39 khu dân cư và 377 vườn hộ đăng ký triển khai xây dựng, có 2 khu dân cư và 74 vườn mẫu đạt chuẩn. Đến nay, toàn huyện đạt 343/354 tiêu chí, đạt 96,8% chỉ tiêu KH năm, bình quân đạt 16,3 tiêu chí/xã. Phong trào hiến đất, hiến cây, chung sức xây dựng NTM được các xã duy trì tốt, tích cực tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện để mở rộng các tuyến đường, đã có 3.653 hộ tham gia hiến 37.642m2 đất, 9.553 cây xanh các loại, phá bỏ 2.518m hàng rào và nhiều công trình khác, ước tính tổng giá trị 4.407 triệu đồng, các xã thực hiện tốt: Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Giang... với tổng nguồn vốn huy động đạt 172, 56 tỷ đồng.

Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại hội nghị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền một số xã chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao, công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu, chuyển biến nhận thức của một số người dân còn thấp; huy động nguồn lực thực hiện XD NTM nhiều xã còn khó khăn, nợ xây dựng cơ bản chậm được xử lý; việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất còn gặp khó khăn; việc xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu chưa được quan tâm, công tác vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều bất cập... Cần thay đổi toàn diện cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, cần phải thực hiện tốt phương thức chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ cùng đồng hành thực hiện mọi nhiệm vụ tại địa phương; tập trung cao độn cho các xã Kỳ Phú, Kỳ Phong, Kỳ Bắc, đồng thời soát xét lại các tiêu chí tổ chức ra quân tết trồng cây gắn với xây dựng NTM...

Đ/c Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu lên một sô nhiệm vụ trong thời gian tới: Ban chỉ đạo phải có quyết tâm cao hơn, phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm; đối với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền; đối với tất cả các xã phải chọn khu dân cư mẫu để đăng kí thực hiện, quyết tâm phấn đấu 6 tháng đầu năm 2019 đưa 3 xã đạt NTM; văn phòng NTM ra quyết định chi tiết, kiện toàn, sắp xếp, bổ sung, điều chỉnh lại đoàn công tác 717 phù hợp; chuẩn bị cho lễ ra quân phát động XD NTM, tạo khí thế thi đua sôi nổi và có những việc làm cụ thể trong ngày đầu ra quân./.


Thúy Nga, Phạm Tuấn