Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

15:57 19/03/2021
Chiều ngày 18/3, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đô thị văn minh, Giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. Các đồng chí Trần Đình Gia, ĐBQH, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị
Đại biểu tham dự

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo kết quả Chương trình MTQG xây dựng NTM và mỗi xã một sản phẩm và kết quả giảm nghèo bền vững quý I. Ngay từ đầu năm các xã đã vận động nhân dân trồng hàng rào xanh; xây dựng 71 khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang 4.054 nhà ở, 2.193 vườn hộ; có 314 mô hình nhà sạch, vừn đẹp được gắn biển Nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao đã tập trung nâng cao các tiêu chí, đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mâu, duy tu, mở rộng hệ thống đường giao thông, xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt. Nhóm 11 xã đạt chuẩn, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ củng cố, nâng cấp các tiêu chí, nhiều xã thực hiện được khối lượng khá lớn, song bên cạnh đó vẫn còn một số xã thực hiện khối lượng còn thấp. Quý I, đã có thêm 4 thôn được công nhận khu dân cư kiểu mẫu, lúy kế đến nay có 73 khu dân cư đạt chuẩn. Năm 2021 đã rà soát lựa chọn 15 sản phẩm đủ điều kiện xây dựng sản phẩm Ocop, trong đó có 13 sản phẩm phấn đấu đạt chuẩn Ocop 3 sao, 02 sản phẩm phấn đấu lên 4 sao.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Hội nghị thảo luận, bàn các giải pháp để khắc phục những khó khăn vướng mắc, đồng thời phân công các đơn vị đỡ đầu 2 xã Kỳ Tây và Kỳ Lạc. Trong đó xã Kỳ Tây khó khăn về các tiêu chí như: trường học; môi trường; khu dân cư mẫu. Kỳ Lạc cần được hỗ trợ về tiêu chí giao thông; vệ sinh môi trường; khu dân cư mẫu…

Hội nghị cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong thời gian tới đó là: 2 xã Kỳ Tây và Kỳ Lạc đạt chuẩn NTM; có từ 2-3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 37 khu dân cư mẫu đạt chuẩn; 300 vườn mẫu đạt chuẩn cấp tỉnh và cấp huyện; có 10 sản phẩm đạt chất lượng Ocop 3 sao, 4 sao; đạt 2 tiêu chí huyện NTM…

Kết luận hội nghị đống chí Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia nhấn mạnh: Ban chỉ đạo đánh giá cao sự cô gắng vào cuộc quyết liệt đối với các xã ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt 2 xã Kỳ Tây và Kỳ lạc có sự chuyển biến rõ rệt. Trong thời gian tới chúng ta cần tập trung quyết liệt hơn nữa những công việc cụ thể như sau: Đối với các ban, ngành cấp huyện tham mưu các giải pháp thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; hoàn thiện khung kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án đối với từng nội dung, công việc của từng tiêu chí cấp xã, cấp huyện để giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành triền khai thực hiện. Đối với các xã tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trước mùa mứ lũ, nhất là làm đường gioa thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng; trồng hàng rào xanh…; đối với 2 xã Kỳ Tây và Kỳ Lạc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí chưa đạt, có giải pháp khả thi đối với những tiêu chí khối lượng còn lớn như đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, khu dân cư NTM kiểu mẫu, phấn đấu đạt chuẩn đúng lộ trình…./.


Thuý Nga, Anh Đức