Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Đồng.

14:39 17/02/2017
  Sáng 10/5, tại Kỳ Đồng, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hà Tĩnh và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.Tham dự buổi tiếp xúc có Phó Thủ tướng chính Phủ Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc tổ bầu cử số 5 và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ bầu cử số 2 cùng các đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Dương Tất Thắng, PCT UBND tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Về phía huyện Kỳ Anh có các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể và đông đảo cử tri.

Sáng 10/5, tại Kỳ Đồng, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hà Tĩnh và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.Tham dự buổi tiếp xúc có Phó Thủ tướng chính Phủ Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc tổ bầu cử số 5 và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ bầu cử số 2 cùng các đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Dương Tất Thắng, PCT UBND tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Về phía huyện Kỳ Anh có các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể và đông đảo cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV  tham dự tiếp xúc cử tri ở xã Kỳ Đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi tiếp xúc cử tri ở xã Kỳ Đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Kỳ Đồng.

Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Đồng.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã trình bày tóm tắt tiểu sử, quá tình công tác của các ứng viên đại biểu Quốc hội thuộc tổ bầu cử số 5 và các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ bầu cử số 2, các ứng viên đã tình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tin tưởng bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, các ứng viên đều bày tỏ vinh dự khi được hiệp thương, giới thiệu ứng cử; khẳng định nếu được cử tri tin tưởng bầu vào Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ đem hết sức lực, trí tuệ, lắng nghe các tâm tư, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh đến Quốc hội và HĐND tỉnh. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ phát huy kinh nghiệm của một đại biểu tái cử, đề xuất các cơ chế, chính sách hợp lòng dân, khả thi hơn, góp phần cho quá trình phát triển KT-XH của tỉnh và các địa phương; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách người có công, giảm nghèo bền vững…

Ứng cử viên HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh

Ứng cử viên HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh, bí thư Huyện ủy Kỳ Anh đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND  tỉnh. Trong đó, đề xuất, kiến nghị hội đồng nhân dân  tỉnh đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư cho phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, các chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại- dịch vụ, du lịch, đô thị nhằm tiếp tục duy trì tăng trưởng, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị HĐND  tỉnh xem xét đánh giá những đề án chính sách trong thời gian qua về kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tập trung thu hút đầu tư... góp phần đổi mới hoạt động của HĐND  tỉnh, nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động của đại biểu, công tác tiếp xúc cử tri. Tăng cường chức năng giám sát việc thực thi hiến pháp, pháp luật và các nghị quyết, quyết định của HĐND... và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm công tác xây dựng hệ thống chính quyền, tập trung cải cách hành chính, phát huy dân chủ một cách rộng rãi, xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ: Nếu được bầu vào Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng sẽ phối hợp giải quyết đến nơi, đến chốn những kiến nghị chính đáng, đúng đắn của cử tri.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng sẽ cùng với các thành viên của Chính phủ thực hiện lời tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, xây dựng Chính phủ trong sạch, nói không với tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; xây dựng một Chính phủ vì dân, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân. Làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; thường xuyên tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi công tác, nơi ứng cử, đi sâu cơ sở, nắm chắc ý chí, nguyện vọng của người dân; phối hợp với cơ quan hữu quan Quốc hội trực tiếp giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đến nơi, đến chốn, tới cùng những kiến nghị chính đáng, đúng đắn của bà con nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Kỳ Anh bày tỏ những kỳ vọng, mong mỏi đối với các ứng cử viên khi tham gia Quốc hội, HĐND tỉnh. Trong đó, đề nghị các ứng viên khi trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân, phải là người đại biểu biết hành động; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; có các giải pháp, kiến nghị bảo vệ môi trường...

Thay mặt ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cho rằng: Kỳ Anh như một Hà Tĩnh thu nhỏ, do đó cần phát huy tối đa lợi thế của địa phương có rừng, có biển để phát triển KT-XH. Chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, thương mại dịch vụ trở thành khu hậu cần cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Chia sẻ với những khó khăn của thời kỳ đầu tách huyện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Huyện Kỳ Anh có những lợi thế của một đô thị mới. Rút kinh nghiệm từ những hạn chế các khu đô thị trước, chuẩn bị tốt quy hoạch, xây dựng theo hướng chiến lược lâu dài, đồng bộ và hiện đại. Đồng tình cao với các đề xuất của cử tri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: Trước hết cần ưu tiên triển khai các dự án mang tính quan trọng, cấp thiết, như: Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh, Cầu Cửa Hội, tuyến Quốc lộ ven biển góp phầm đảm bảo AN-QP, thúc đẩy KT-XH các địa phương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Tập thể Chính phủ quyết tâm xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, nói không với tham nhũng, nói không với lợi ích nhóm; xây dựng chính phủ vì dân, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đặt phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Giải quyết đến nơi đến chốn, tới cùng đối với những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân. Cùng với hệ thống chính trị giải quyết tốt sinh kế; chung tay kêu gọi tổ chức, cá nhân đóng góp chăm lo cuộc sống cho người có công, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…/

Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan