UBND huyện: phiên họp thường kỳ tháng 12

14:39 17/02/2017
  UBND huyện vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để soát xét kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014; chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVIII về kế hoạch phân bổ ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

UBND huyện vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để soát xét kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014; chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVIII về kế hoạch phân bổ ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

Tham dự hội nghị có các đ/c Lê Trọng Bính - TUV - bí thư huyện ủy, Nguyễn Xuân Thủy - phó chủ tịch TT HĐND huyện, các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy; trưởng phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.  Đ/c Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Năm 2014, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị - văn hóa xã hội, giữ vững QPAN. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt còn hạn chế như công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai các dự án; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn thấp; Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch tỉnh giao; Công tác quản lý các mặt hàng, sản phẩm trên thị trường chưa hiệu quả; Các trường học sau sáp nhập còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, xây dựng NTM ở các địa phương, việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu… Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, tại hội nghị đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã báo cáo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 và năm 2015 là: Tập trung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN, 25 năm ngày quốc phòng toàn dân; Tiếp tục huy động các nguồn vốn cho phát triển kinh tế, xây dựng NTM; giúp 2 xã kỳ Phương và kỳ Trung về đích NTM vào cuối năm 2014 theo đúng lộ trình; Thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhân dân bị thu hồi đất ở các xã vùng tái định cư; củng cố chất lượng hoạt động giáo dục đào tạo và y tế, dân số; Giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội; góp ý bổ sung vào dự toán chi ngân sách 2015 cụ thể, phù hợp với thực tế từng ngành, lĩnh vực
Kết luận hội nghị đ/c Nguyễn Văn Bổng - chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành thời gián tới càn bám sát nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các phần việc còn tồn đọng; hoàn thành các số liệu, chuẩn bị các tờ trình, tài liệu báo cáo UBND huyện để tổng hợp trình kỳ họp HĐND huyện sắp tới, nhất là chuẩn bị chu đáo số liệu các báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản và phân bổ ngân sách năm 2015./.
Thúy Nga


Tin liên quan