UBND huyện Kỳ Anh làm việc với Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc - Trung tâm hợp tác Việt Hàn về hỗ trợ xây dựng thư viện điện tử thông minh tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

14:39 17/02/2017
  Theo Văn bản số 70/TT ngày 06/12/2014 của Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc - Trung tâm hợp tác Việt Hàn, trong hai ngày 10 và 11/12/2014, Đoàn công tác của tổ chức phi chính phủ Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc do ông Choi Eui Gyo - Trưởng đại diện đã về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh; khảo sát Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để thực hiện hỗ trợ trang thiết bị phòng thư viện điện tử thông minh vào năm 2015. Chiều ngày 10/12/2014, UBND huyện Kỳ Anh đã bố trí buổi làm việc với Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Hoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì; cùng tham gia làm việc có đại diện Lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

Theo Văn bản số 70/TT ngày 06/12/2014 của Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc - Trung tâm hợp tác Việt Hàn, trong hai ngày 10 và 11/12/2014, Đoàn công tác của tổ chức phi chính phủ Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc do ông Choi Eui Gyo - Trưởng đại diện đã về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh; khảo sát Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để thực hiện hỗ trợ trang thiết bị phòng thư viện điện tử thông minh vào năm 2015. Chiều ngày 10/12/2014, UBND huyện Kỳ Anh đã bố trí buổi làm việc với Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Hoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì; cùng tham gia làm việc có đại diện Lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

Theo kế hoạch năm 2015, Tổ chức GCS Hàn Quốc - Trung tâm hợp tác Việt Hàn cùng nhà tài trợ Công ty Sam sung C&T Hàn Quốc sẽ triển khai thực hiện dự án công trình phúc lợi xã hội tại huyện Kỳ Anh. Để có căn cứ triển khai thực hiện dự án, tổ chức GCS Hàn Quốc đã khảo sát xây dựng dự án công trình phúc lợi xã hội tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kỳ Anh. Dự kiến công trình hỗ trợ xây dựng là Nhà thư viện với quy mô 2 tầng, 04 phòng, diện tích trên 200 m 2 trong khuôn viên quy hoạch của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; hỗ trợ toàn bộ nội thất, đầu tư trang thiết bị cho thư viện điện tử thông minh.
Ông Choi Eui Gyo - Trưởng đại diện tổ chức GCS phát biểu

Thư viện điện tử thông minh sẽ đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu, truy cập của hàng ngàn học viên là cán bộ cấp huyện và cơ sở, đồng thời phục vụ đông đảo người dân các xã trung tâm huyện đến truy cập, chia sẻ. Trong hệ thống nhà thư viện sẽ có 01 phòng sách với trên 20.000 ngàn đầu sách được hỗ trợ, 01 phòng đọc, 01 phòng thư viện điện tử thông minh với gần 50 máy tính với dữ liệu truy cập đa dạng phong phú, 01 phòng phục vụ công tác hội thảo, tọa đàm, tập huấn,... Tổng kinh phí xây dựng và trang cấp thiết bị ước tính trên 5 tỷ đồng.
Sau khi khảo sát thực tế và trao đổi với Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh, vấn đề hỗ trợ thư viện điện tử thông minh tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kỳ Anh đã được các bên xác nhận là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế và nhu cầu thiết yếu của cộng đồng. Tuy nhiên, các thành viên đoàn công tác của Tổ chức GCS Hàn Quốc, nhà tài trợ Công ty Sam sung cũng thống nhất cần xem xét lại lộ trình và cách thức tiến hành thực hiện dự án trong bối cảnh đang thực hiện Đề án thành lập Thị xã mới nam Kỳ Anh. Trước mắt, trong khuôn khổ cơ sở vật chất hiện có của tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, phía nhà tài trợ sẽ ưu tiên hỗ trợ các thiết bị, đầu sách,... phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu, truy cập của người dân; Sau khi thành lập Thị xã mới nam Kỳ Anh, sẽ xem xét đầu tư xây dựng công trình Nhà thư viện như dự kiến.
Đoàn công tác Tổ chức GCS Hàn Quốc, nhà tài trợ Công ty Sam sung đang tiếp tục nghiên cứu, báo cáo kết quả với Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư  Hà Tĩnh vào ngày mai 11/12/2014./.
Huyền Trân


Tin liên quan