UBND huyện Kỳ Anh làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

20:17 07/02/2020
Chiều ngày 07/2, UBND huyện Kỳ Anh làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai dự án Trụ sở trung tâm hành chính huyện và tiến độ thực hiện dự án Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh và nghe báo cáo kế hoạch thu hút nguồn nhân lực vào làm việc tại trung tâm y tế. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện Uỷ, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo UBND Huyện và các phòng ban chuyên môn.

Dự án Trụ sở trung tâm hành chính huyện khởi công ngày 02/07/2018 đến nay công trình đã hoàn thành 46% khối lượng (43/94,6 tỷ đồng), công tác san nên tường rao rào hoàn thành 90%, công tác xây, hoàn thành nhà làm việc 6 tầng đạt 95%. Còn đối với dự án Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh đã đạt khối lượng 85% và đang rà soát các hạng mục đầu tư, thẩm định kế hoạch đầu tư và hoàn thành đưa trung tâm vào hoạt động với 50 giường bệnh trong tháng 3 năm 2021.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đưa ra những ý kiến, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình trong thời gian tới như: kiến nghị UBND tĩnh ưu tiên phân bổ đủ nguồn vốn cho các dự án để triển khai thực hiện đồng bộ. Các nhà thầu cần tập trung nguồn lực, nhân công để hoàn thành đúng tiến độ, tổ chức thi công theo đúng chi tiết đã đề ra, giao ban hàng tuần để soát xét kịp thời, để có phương án bù tiến độ nếu chậm theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện Uỷ, chủ tịch UBND huyện yêu cầu triển khai đồng bộ nhanh về về xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động. công trình đảm bảo về hình thức đẹp chất lượng tốt, cácban quản lý dự án giám sát tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ đảm bảo.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện Uỷ, chủ tịch UBND huyện
kết luận tai buổi làm việc

Đối với dự án Trụ sở trung tâm hành chính huyện đơn vị thi công phối hợp với ban A xây dựng đường găng chi chi tiết cho từng công trình trên từng cơ sở đó để bố trí lực lượng phương tiện công việc để hoàn thiện từng đầu việc. giao ban hàng tuần để nắm bắt khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời lên UBND huyện, báo cáo tiến độ 3 ngày 1 lần, chon các thiết bị như điện, ngói gạch, thiết bị vệ sinh đảm bảo chất lượng đồng bộ. và hoàn thành bàn giao công trình trước ngày 15/6.


Trung Anh - Phạm Tuấn