UBND huyện Kỳ Anh họp phiên thường kỳ tháng 6.

14:39 17/02/2017
  Chiều ngày 23/6, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016 để nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Quyền Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Trưởng Chi Cục thuế, hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Giải phóng Mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện cùng lãnh đạo UBND các xã. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ.

Chiều ngày 23/6, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016 để nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Quyền Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Trưởng Chi Cục thuế, hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Giải phóng Mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện cùng lãnh đạo UBND các xã. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ.

UBND huyện Kỳ Anh họp phiên thường kỳ tháng 6.

Theo báo cáo của văn phòng HĐND-UBND huyện, 6 tháng đầu năm 2016, trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại, nắng nóng kéo dài, dịch bệnh xuất hiện, đặc biệt là sự cố môi trường biển .. đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND  tỉnh, Huyện ủy, HĐND và UBND  huyện đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời và đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, tập trung xây dựng hoàn thành các đề án, chương trình  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 phù hợp với điều kiện của địa phương để chỉ đạo thực hiện. Nhờ vậy, tình hình kinh tế- xã hội phát triển khá ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Về kinh tế tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.186 tỷ đồng, bằng 49,44% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 943,75 tỷ đồng, bằng 50.96% so với kế hoạch năm 2016, giá  trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng ước đạt 614 tỷ đồng, bằng 41,29% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất nghành thương mại- dịch vụ đạt 629 tỷ đồng, bằng 58,06%. Về sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản với sự  tập trung chỉ đạo quyết liệt nên sản xuất vụ Xuân được mùa khá toàn diện. Lĩnh vực thương mại- dịch vụ giá trị tổng mức lưu chuyển bán lẻ và dịch vụ xã hội ước đạt 511,597 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, xây dựng được thực hiện khá hiệu quả, hoàn  thành dự thảo đề án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2016- 2020 tầm nhìn đến năm 2025, điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới ở các xã sau khi chia tách địa giới hành chính. Phong trào làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hổ trợ xi măng có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, toàn huyện đã làm mới được 23,94 km đường bê tông. Về đầu tư  phát triển gắn với xây dựng Nông thôn mới tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt 173,5 tỷ đồng. Đặc biệt là huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới được các địa phương quan tâm và có những giải pháp khá đồng bộ nên trong 6 tháng đầu năm tổng kinh phí đã huy động được 55,01 tỷ đồng. Về lĩnh vực tài chính ngân sách được tập trung chỉ đạo khá quyết liệt, đến nay, đã thu được 46,355 tỷ đồng, đạt 31 % kế hoạch HĐND  huyện giao. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Việc  cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã thực hiện tại 18 xã, kê khai và xét duyệt được 39.191/39.294  hồ sơ đạt 99,7%, hoàn thành thẩm định 38.709 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,8%, in và ký được 37.967 giấy chứng nhận đạt tỷ lệ 96,6% so với tổng nhu cầu cấp đổi đồng thời  triển khai thực hiện công tác giao đất, giao rừng cho người dân. Công tác xây dựng Nông thôn mới  được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao từ huyện đến cơ sở nên đã xây dựng được 74 mô hình, thành lập 24 tổ hợp tác, 15 hợp tác xã,  20 doanh nghiệp. Các phong trào hiến đất, hiến cây tiếp tục được người dân đồng thuận cao, toàn huyện đã hiến được 12.542,2 m2 đất với trị giá ước 1,65 tỷ đồng. Tính đến ngày 7/6/2016, toàn huyện đã có 252 tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn, bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí, có 5 xã đạt 19 tiêu chí, 7 xã đạt từ 10- 13 tiêu chí, 9 xã đạt 9 tiêu chí và không còn xã dưới 9 tiêu chí.  Về giải phóng mặt bằng  và triển khai  thực hiện các dự án trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án đã chủ động xây dựng đường găng tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nên tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao được tăng cường phát triển cả về chất lượng và chiều sâu, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Giáo dục - đào tạo  có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ tốt nghiệp THCS  đạt 97,84%, hoàn thành chương trình tiểu học  đạt 99,4%, toàn huyện có 1.351 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 134 em đạt học sinh giỏi tỉnh, 10 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Quốc gia. Công tác khám chữa bệnh được chú trọng và nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội. Công tác Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác nội chính được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, điều hành được đẩy mạnh, tổ chức  thực hiện nghiêm túc đề án 3713 của UBND  tỉnh về đổi mới phương thức hoạt động của các Sở, ban, nghành, UBND  các cấp, thường xuyên chỉ đạo theo dõi đánh giá, chấn chỉnh công tác chuẩn bị và tham dự các cuộc họp. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là sản xuất nông nghiệp trên một số lĩnh vực còn gặp khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới ở một số xã còn thiếu quyết liệt, tổng thu ngân sách đạt thấp. Hạ tầng phục vụ sản xuất, thương mại dịch vụ còn nhiều hạn chế, việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn gặp nhiều khó khăn…..

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016; Trọng tâm là tập trung gieo trồng đảm bảo diện tích sản xuất vụ hè thu, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích 4300 ha và sản lượng lương thực 19.543 tấn theo kế hoạch đề ra, đẩy mạnh tái cơ cấu nghành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới. Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Công ty MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh trong điều hành nước tưới phục vụ sản xuất hè thu hiệu quả,  đẩy nhanh tiến độ làm kênh mương, tiếp tục  chỉ đạo xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung ở các  xã Kỳ Giang, Kỳ Tân…Tăng cường công tác Bảo vệ rừng- PCCR,  thẩm định phương án phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn cho các xã. Kiểm tra rà soát, quản lý tốt các hoạt động của các doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo hướng thực chất. Đôn đốc tiến độ làm đường bê tông xi măng. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, tăng cường kiểm tra quản lý thị trường. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2015-2016, khai giảng năm học 2016-2017. Đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ chế, chính sách giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh  phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đạt kết quả. Chủ động phát hiện, phối hợp tham mưu giải quyết tốt những phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự, đấu tranh, truy quét, điều tra làm rõ các ổ nhóm trộm cắp tài sản.

Tại phiên họp thường kỳ, các đại biểu đã tập trung thảo luận tìm cách tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở liên quan đến công tác tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách…

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 6.

Phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới  đó là; Chuẩn bị tốt cho phiên họp thứ 1 bầu các chức danh vào chiều ngày 29-6. Đồng thời, chuẩn bị nội dung cho phiên họp thứ 2 dự kiến vào ngày 15-7, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, các xã có báo cáo soát xét theo ngành, địa phương, nhất là nhận định đánh giá  tình hình kinh tế - xã hội, tồn tại hạn chế và các giải pháp trong 6 cuối năm 2016. Tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền sau bầu cử, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả, điều hành hiệu quả của chính quyền, đảm bảo sự ổn định. Đồng thời, tập trung cao độ cho sản xuất hè thu, chăn nuôi, phát động các phong trào làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Giải quyết đơn thư khiếu nại và việc thực thi án hình sự tại cộng đồng. Rà soát lại thuế, thu thuế tại các xã không để thu ngoài ngân sách, phát triển các nguồn thu. Đảm bảo cân đối nguồn ngân sách, tăng cường quản lý tài nguyên đất đai môi trường, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quản lý đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung giải quyết tồn đọng về thương binh liệt sỹ, xây dựng các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hướng tới kỷ niệm 180 năm thành lập huyện, tổ chức làm nhà đại đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự sau công bố sự cố môi trường, chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ vào tháng 7./.

M. Hải - T. Anh


Tin liên quan