UBND huyện Kỳ Anh: Họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2016.

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 8/8, UBND huyện Kỳ Anh đã họp giao ban thường kỳ để bàn biện pháp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự giao ban có đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Tiến Hùng; Các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, Trưởng, phó các phòng UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp. Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chủ trì giao ban thường kỳ.

Sáng ngày 8/8, UBND huyện Kỳ Anh đã họp giao ban thường kỳ để bàn biện pháp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự giao ban có đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Tiến Hùng; Các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, Trưởng, phó các phòng UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp. Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chủ trì giao ban thường kỳ.

Tại giao ban thường kỳ tháng 8, đại diện các phòng, ban UBND huyện Kỳ Anh đã báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế -xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016, phân tích, đánh giá sâu kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2016; Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản trong Nông thôn mới tại các xã về đích năm 2016, khả năng cân đối nguồn; Báo cáo kết quả kiểm điểm, phê bình các đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ; Báo cáo tiến độ, chất lượng thực hiện các tiêu chí của các phòng, ban tại các xã Nông thôn mới; Báo cáo việc kiểm soát giết mổ, tiêm phòng và tình hình sâu bệnh lúa hè thu; tổng hợp số đơn thư, kết quả xử lý, phân tích đánh giá chất lượng xử lý đơn thư của các phòng, ban và tiến độ, chất lượng tham mưu của các phòng, ban UBND  huyện và Báo cáo công tác rà soát việc tiếp nhận và phân bổ gạo hổ trợ người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND của UBND  tỉnh và tình hình triển khai thực hiện điều tra thu thập thông tin hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

UBND huyện Kỳ Anh họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2016.

Sau khi nghe các báo cáo, các đồng chí lãnh đạo UBND  huyện  Kỳ Anh cùng các phòng, ban chuyên môn đã phát biểu và đóng góp nhiều ý kiến trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2016. Trước mắt, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường biển, Tiếp tục cập nhật, rà soát, xác định chính xác các đối tượng trực tiếp ảnh hưởng đến sự cố môi trường biển. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Khuyến khích ngư dân tiếp tục bám biển, ra khơi đánh bắt hải sản; rà soát, đánh giá khuyến cáo kịp thời đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp găn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống hạn hán; đẩy nhanh tiến độ làm kênh mương bê tông; Xử lý môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung. Tăng cường công tác kiểm soát, quản lý giết mổ, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm; kiểm tra, kiểm soát thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả phòng chống bão lụt, các biện pháp phòng chống cháy rừng, duy trì cao chế độ thường trực phòng chống cháy rừng; chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó trước, trong mùa mưa bão. Tổ chức rà soát, đánh giá các xã về đích năm 2016 và các xã nhóm dưới 10 tiêu chí để xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện các tiêu chí và có giải pháp tổ chức thực hiện. Tập trung giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án . Phát triển thương mại, thúc đẩy tiêu dùng và dịch vụ Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng cường tiết kiệm chi. Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Chủ động nắm tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết tốt những phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự; kiên quyết đấu tranh, truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2016 tại giao ban thường kỳ tháng 8.

Kết luận tại giao ban, đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm  tiếp tục rà soát lại chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội theo Nghị quyết 05 của HĐND  huyện để thực hiện; Tập trung xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ chính sách... Quan tâm đến các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, triển khai đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tậm các thôn, xóm, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quản lý cán bộ công chức, xác định vị trí chức năng của từng phòng, ban trong điều hành công việc, quan tâm đến vấn đề tôn giáo, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mạnh Hải- Phạm Tuấn


Tin liên quan