Tập huấn các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

14:39 17/02/2017
  Ngày 5/12, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện đã tổ chức lớp tập huấn về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Đ/c Nguyễn Minh Hoàn- phó chủ tịch TT UBND huyện đã khai mạc lớp tập huấn.

Ngày 5/12, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện đã tổ chức lớp tập huấn về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Đ/c Nguyễn Minh Hoàn- phó chủ tịch TT UBND huyện đã khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có các thành viên ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, bí thư đảng ủy- chủ tịch UBND các xã, chủ tịch hội phụ nữ thị trấn trong toàn huyện.
Lớp tập huấn đã nghe các giảng viên đến từ  Sở lao động thương binh xã hội, trường đại học Hà Tĩnh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về: Những vấn đề cơ bản về vấn đề lý luận về bình đẳng giới, cơ sở pháp lý của bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Sự cần thiết của truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Thực trạng và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
Qua lớp tập huấn đã trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần làm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, cung cấp kiến thức và kỷ năng cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới, nhất là chuẩn bị cơ cấu tỷ lệ nữ hợp lý vào cấp ủy- HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.
MDung- Nga-Nga


Tin liên quan