Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và phong trào xây dựng Nông thôn mới ở nhiều địa phương.

14:39 17/02/2017
  Chiều ngày 11/03, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác bầu cử huyện Kỳ Anh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị trước bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các xã Kỳ Tân, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc và phong trào xây dựng Nông thôn mới. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Phong, HUV, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, đại diện phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện.

Chiều ngày 11/03, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác bầu cử huyện Kỳ Anh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị trước bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các xã Kỳ Tân, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc và phong trào xây dựng Nông thôn mới. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Phong, HUV, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, đại diện phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện.

Đồng chí  Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kỳ Lạc.

Đồng chí  Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kỳ Sơn.
Công tác tuyên truyền bầu cử
đang được các địa phương ở huyện Kỳ Anh đẩy mạnh.
Qua đi kiểm tra thực tế tại các xã, sau hiệp thương lần thứ nhất, các xã  Kỳ Tân, Kỳ Lạc và Kỳ Sơn đã chuẩn bị tốt công tác bầu cử theo đúng luật. Kỳ Lạc đã giới thiệu 48 đại biểu ứng cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 25 đại biểu. Trong đó có 6 đơn vị bầu cử ở 6 thôn và 6 khu vực bỏ phiếu. Còn ở xã  Kỳ Sơn đã giới thiệu  52 đại biểu ứng cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 28 đại biểu. Trong đó, có 6 đơn vị bầu cử  và 6 khu vực bỏ phiếu. Ở xã Kỳ Tân giới thiệu 53 đại biểu ứng cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 29, có 8 đơn vị bầu cử với 8 khu vực bỏ phiếu. Đối với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhiều mô hình chăn nuôi phát triển sản xuất, cho thu nhập ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại 3 xã, như; Mô hình chăn nuôi lợn kết hợp trồng trọt của gia đình ông Trần Quý Lộc, tại thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân với 42 con bò thịt, 20 ha rừng tram, trên 10 con lợn rừng… Mô hình nuôi thỏ, đà điểu thương phẩm tại xã Kỳ Lạc mang lại hiệu quả kinh tế cao, đang được chính quyền địa phương nhân rộng mô hình. Mô hình của ông Nguyễn Trung Chính – thôn Sơn Trung I, xã Kỳ Sơn với 100 con lợn thương phẩm và 800 con gà thịt; mô hình ông Nguyễn Thanh Tuyến với trên 900 con gà… nhiều mô hình đã và đang xây dựng, hứa hẹn mang lại lợi nhuận kinh tế, góp phần nâng cao đời sống cho bà con nơi đây.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưỏng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã ghi nhận những kết quả mà các xã đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Bầu cử huyện lưu ý; Các xã cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đến cử tri và nhân dân về công tác bầu cử, nắm ngày bầu cử để người dân thực hiện được quyền bầu cử của mình. Đồng thời, treo băng rôn, khẩu hiệu; công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân dân áp dụng vào thực tiễn, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nội lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới./.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy
kiểm tra mô hình chăn nuôi ở xã Kỳ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy
kiểm tra mô hình nuôi đà điểu ở xã Kỳ Lạc.


Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy kiểm tra
mô hình nuôi thỏ thương phẩm ở xã Kỳ Lạc.
Hoàng Hạnh, Trung Anh


Tin liên quan