Đồng chí Nguyễn Văn Danh TUV, Bí thư Huyện uỷ Kỳ Anh kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Kỳ Văn và Kỳ Lâm.

14:39 17/02/2017
  Nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp được triển khai đúng luật, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy vừa đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Kỳ Văn và Kỳ Lâm. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp được triển khai đúng luật, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy vừa đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Kỳ Văn và Kỳ Lâm. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.


Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử ở Kỳ Lâm.
Đến thời điểm này, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đang được các địa phương trong toàn huyện đẩy mạnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức tốt về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử; các tổ chức phụ trách công tác bầu cử của các xã  hoạt động có nền nếp, trách nhiệm, thực hiện  theo đúng kế hoạch. Tại các xã Kỳ Văn và Kỳ Lâm,  đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Danh đã nghe các địa phương báo cáo công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Nhìn chung, các địa phương  đã triển khai, thực hiện kịp thời hoàn tất công tác hiệp thương, cũng như công tác nhân sự; đồng thời đã lập danh sách, thành lập tổ bầu cư, ban giám sát công tác bầu cử, tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng luật được các địa phương cơ bản hoàn thành. Để công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, thời gian tới, các xã Kỳ Lâm, Kỳ Văn sẽ tổ chức viết thẻ cử tri, chuẩn bị hòm phiếu và các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu. Tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho thành viên của các tổ bầu cử trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền về bầu cử và thực hiện tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử ở Kỳ  Văn.
Qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã  Kỳ Lâm và xã Kỳ Văn, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí Thư Huyện uỷ Kỳ Anh  đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác bầu cử của các cấp ủy trên địa bàn các xã Kỳ Văn và Kỳ Lâm. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới,  các xã Kỳ Văn và Kỳ Lâm tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các bước của công tác bầu cử  bảo đảm theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề về ở cơ sở. Đồng thời thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.
Trung Anh, Mạnh Hải


Tin liên quan