Đồng chí Nguyễn Văn Danh –Phó bí thư Thường trực huyện ủy dự họp lấy ý kiến nhân dân về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới với bà con nhân dân tại các xã Kỳ Hợp, Kỳ Hoa và Kỳ Tân.

14:39 17/02/2017
  Chiều ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Văn Danh- phó bí thư TT huyện ủy dự họp lấy ý kiến nhân dân về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã với bà con nhân dân các xã Kỳ Hợp, Kỳ Hoa và Kỳ Tân.

Chiều ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Văn Danh- phó bí thư TT huyện ủy dự họp lấy ý kiến nhân dân về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã với bà con nhân dân các xã Kỳ Hợp, Kỳ Hoa và Kỳ Tân.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới, thông báo kết lụân của thủ tướng chính phủ về đề án chia tách huyện Kỳ Anh, thành lập thị xã mới cũng như đơn vị hành chính của 2 địa phương sau khi chia tách. Thị xã Kỳ Anh có 12 đơn vị hành chính và huyện Kỳ Anh có 21 đơn vị hành chính.  Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh sau khi chia tách thành lập Thị xã mới đặt tại xã Kỳ Đồng ; Trung tâm hành chính Thị xã mới sẽ đặt tại khu hành chính huyện Kỳ Anh hiện tại, tương lai mở rộng thêm khu vực tại xã Kỳ Trinh . Thị xã Kỳ Anh sẽ thành lập 06 Phường thuộc Thị xã mới trên cơ sở lấy nguyên địa giới hành chính: Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên và Kỳ Phương.


Đông đảo bà con nhân dân đồng tình với đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị xã mới
Phát biểu tại các cuộc họp, đông đảo bà con nhân dân các xã Kỳ Hợp, Kỳ Tân và Kỳ Hoa đều đồng tình với chủ trương của chính phủ cũng như UBND  tỉnh và huyện Kỳ Anh về đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị xã mới.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Kỳ Anh có nhiều tiềm năng lợi thế về  đất đai để phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp với quy mô lớn, theo hướng hiện đại gắn với công nghiệp chế biến và phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân. Đây cũng là vùng có điều kiện thuận lợi hổ trợ cho thị xã Kỳ Anh phát triển, đồng thời từng bước đầu tư xây dựng các vùng nông thôn theo hướng đô thị hóa, tạo bước đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh trong tương lai.
Mạnh Hải- Anh Tuấn


Tin liên quan