Đồng chí Nguyễn Văn Bổng- chủ tịch UBND huyện dự họp lấy ý kiến về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới với bà con nhân dân xã Kỳ Khang.

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Văn Bổng- Chủ tịch UBND huyện dự họp với bà con nhân dân xã Kỳ Khang về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới.

Sáng ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Văn Bổng- Chủ tịch UBND huyện dự họp với bà con nhân dân xã Kỳ Khang về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới.

Sau khi nghe báo cáo đề án điều chính địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lâp thị xã mới và sự cần thiết ra đời của 1 thị xã mới.  Theo đề án trình lấy ý kiến nhân dân, địa giới hành chính Thị xã mới gồm 12 đơn vị hành chính và Địa giới hành chính huyện Kỳ Anh sau khi thành lập Thị xã mới gồm 21 đơn vị hành chính, trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh sau khi chia tách thành lập Thị xã mới sẽ đặt tại xã Kỳ Đồng ; Trung tâm hành chính Thị xã mới sẽ đặt tại khu hành chính huyện Kỳ Anh hiện tại, tương lai mở rộng  khu vực tại xã Kỳ Trinh .


Lãnh đạo và bà con nhân dân xã Kỳ Khang
Đông đảo bà con nhân dân ở xã Kỳ Khang đều đồng tình nhất trí với chủ trương chia tách huyện Kỳ Anh thành 2 đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong tương lai.
Có thể nói, sau khi triển khai hội nghị cốt cán toàn huyện về  lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới. Ngay trong ngày 21/1, các địa phương trong tòan huyện đã đồng lọat tổ chức họp với bà con nhân dân để lấy ý kiến đóng góp vào việc chia tách  huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới. Có thề nói, đây là bước đột phá quan trọng và có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với quê hương Kỳ Anh trong quá trình phát triển, đây sẽ là động lực to lớn để huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh trong tương lai sẽ phát triển song hành, hướng tới hợp nhất 1 thành phố trong tương lai./.
Mạnh Hải- Anh Tuấn


Tin liên quan