Đồng chí Bùi Quang Hoàn, chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Kỳ Hải, Kỳ Thọ, Kỳ Khang.

14:39 17/02/2017
  Chiều ngày 27/4, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Kỳ Anh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kỳ Hải, Kỳ Thọ và Kỳ Khang.

Chiều ngày 27/4, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Kỳ Anh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kỳ Hải, Kỳ Thọ và Kỳ Khang.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện
kiểm tra công tác bầu cử tại xã Kỳ Hải.
Trong thời gian qua,  huyện Kỳ Anh đã đẩy mạnh công tác triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  tập trung triển khai thực hiện công tác lãnh đạo, thực hiện công tác bầu cử từ huyện đến xã. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ/UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  nhiệm kỳ 2016- 2021, thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, trình duyệt khu vực bỏ phiếu, ban hành các quyết định thành lập tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri,viết thẻ cử tri và hoàn thành hồ sơ bầu cử. Hiện nay, toàn huyện có 143 khu bỏ phiếu và tổ bầu cử. Sau  hội nghị hiệp thương lần 3, tổng số người tham gia ứng cử HĐND  huyện còn 64 người, trong đó, cơ cấu nữ 23 người, chiếm 35,94%, trẻ dưới 35 tuổi 21 người, chiếm 32,81%, ngoài Đảng 4, chiếm 6,25%, tái cử  9 , đạt tỷ lệ 14,10%,  tôn giáo 3, chiếm tỷ lệ 4,69% trình độ chuyên môn trên đại học có 11 người, đạt tỷ lệ 17,0%, trình độ đại học chiếm 48 người, đạt tỷ lệ 75%, dưới đại học 5 người, chiếm 7,8%. Còn sau hội nghị hiệp thương lần 3 ở 21 xã còn 938 ứng cử đại biểu hội đồng. Trong đó, có 363 nữ ứng cử, chiếm tỷ lệ 38,7%, trẻ dưới 35 tuổi có 344 người, chiếm 36,67%, ngoài Đảng,  chiếm 28,4%, tôn giáo chiếm 0,96% ,  dân tộc thiểu số chiếm 0,1%. Nhìn chung danh sách số lượng đại biểu đều đạt tiểu chuẩn đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021. Việc tổ chức và lấy ý  kiến kết cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nơi cư trú đều nhất trí, tín nhiệm cao đối với đại biểu được ứng cử. Bên cạnh đó, Uỷ ban bầu cử huyện cùng với các xã đã tập trung xử lý các đơn thư, triển khai công tác tuyên truyền dưới các hình thức lắp đặt các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính, cổng chào trụ sở, hội quán, trường học, phát thanh trên hệ thống truyền thanh cở sở. Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước và sau bầu cử.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện
kiểm tra công tác bầu cử tại xã Kỳ Thọ.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện
kiểm tra công tác bầu cử tại xã Kỳ Thư.
Qua kiểm tra công tác bầu cử ở các xã Kỳ Khang, Kỳ Hải và Kỳ Thọ, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện đã nhắc nhở một số việc còn tồn đọng như; Việc niêm yết danh sách cử tri chưa rà soát kỹ cần phải rà soát và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế đúng  như  ngày,  tháng. năm sinh, nghề nghiệp của của cử tri. chuẩn bị hội trường thiết bị cơ sở vất chất tại địa điểm bỏ phiếu cùng các thiết bị cần thiết để phục vụ ngày bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân nắm rõ hơn về công tác bầu cử. Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Bùi Quang Hoàn lưu ý hướng dẫn các ứng cử viên tập trung vào chương trình hành động sắp tới. Tổ chức xây dựng lịch vận động bầu cử của đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội đảm bảo khoa học và thực hiện đúng luật, tiếp tục rà soát cở sở vật chất trang thiết bị để tiến tới  đạt hiệu quả tốt trong công tác bầu cử để  ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp trở thành ngày hội của toàn dân./.
Trung Anh


Tin liên quan