Liên minh HTX Hà Tĩnh – UBND huyện Kỳ Anh: Tập huấn nghiệp vụ quản trị HTX.

14:39 17/02/2017
  Sáng 9/12, Liên minh HTX Hà tĩnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản trị cho cán bộ chủ chốt HTX hoạt động trên địa bàn.

Sáng 9/12, Liên minh HTX Hà tĩnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản trị cho cán bộ chủ chốt HTX hoạt động trên địa bàn.

Về dự có các đồng chí là giảng viên đến từ Bộ Lao động thương binh và xã hội; trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã Trung ương; Nguyễn Trọng Hảo – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà tĩnh; lãnh đạo, chuyên viên phòng tài chính – kế hoạch huyện.
Tham gia lớp tập huấn, học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về: Phân tích tình hình và các chiến lược kinh doanh; quản trị Maketing, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự - kỹ năng khuyến khích, quản trị tài chính; lập kế hoạch hành động, cải tiến công việc kinh doanh trong đơn vị….
Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho học viên để tổ chức quản lý, hoạt động, sản xuất kinh doanh ở các HTX có hiệu quả. Theo đó, lớp học sẽ diễn ra trong 3 ngày, kết thúc tập huấn, các học viên sẽ được đi thực tế học tập kinh nghiệm các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trên địa bàn ./.
Hoàng Hạnh – Thúy Nga


Tin liên quan