Lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách giữa Chi cục thuế Kỳ Anh, - chi cục hải quan Vũng Áng, kho bạc nhà nước Kỳ Anh- ngân hàng ngoại thương Hà Tĩnh phòng giao dịch Kỳ Anh.

14:39 17/02/2017
  Chiều ngày 1/12, Chi cục Thuế Kỳ Anh , chi cục hải quan cửa khẩu Vũng Áng, Kho Bạc nhà nước Kỳ Anh, ngân hàng thương ngoại thương Hà Tĩnh phòng giao dịch Kỳ Anh đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách trên địa bàn.

Chiều ngày 1/12, Chi cục Thuế Kỳ Anh , chi cục hải quan cửa khẩu Vũng Áng, Kho Bạc nhà nước Kỳ Anh, ngân hàng thương ngoại thương Hà Tĩnh phòng giao dịch Kỳ Anh đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách trên địa bàn.

Đến dự lễ ký kết có đại diện Chi cục hải quan, kho bạc nhà nước tỉnh, ngân hàng ngoại thương  Hà Tĩnh. Các đ/c Nguyễn Văn Danh- phó  bí thư TT huyện uỷ-  Nguyễn Xuân Thủy- phó chủ tịch TT  HĐND huyện, các ban ngành liên quan.
Nhằm mở rộng các hình thức thu nộp ngân sách nhà nước, tăng qui mô và uỷ nhiệm thu qua ngân hàng, tăng cường thanh toán không qua tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Hỗ trợ công tác thu, nộp NSNN và các khoản thu khác của cơ quan Thuế tạo điều kiện cho việc xác định số nợ thuế, phí, lệ phí nhanh chóng, chính xác. Theo lộ trình từ ngày 10/12/2014, Kho Bạc nhà nước Kỳ Anh uỷ nhiệm thu cho ngân hàng ngoại thương Hà Tĩnh,  phòng giao dịch Kỳ Anh các khoản thu ngân sách bằng chuyển khoản và tiền mặt đối với đơn vị và cá nhân nộp NSNN thuộc đối tượng quản lý của chi cục Thuế Kỳ Anh bao gồm các khoản thu thuế, phí, lệ phí...
.

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ
Tại lễ ký kết, lãnh đạo Chi Cục Thuế Kỳ Anh, chi cục  hải quan Vũng Áng, Kho bạc nhà nước, ngân hàng  ngoại thương Hà Tĩnh phòng giao  dịch Kỳ Anh  đã ký kết thoả thuận liên tịch chi theo nguyên tắc kết nối và trao đổi thông tin, giữ liệu điện tử  giữa các bên về số phải thu, số đã thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với qui định của luật NSNN, lụât tổ chức tín dụng và thông tư số 128/2008/TT-BTC về hướng dẫn tập trung, quản lý các nguồn thu NSNN qua kho bạc nhà nước. Trên cơ sở đó, các bên chịu trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp,  người nộp thuế theo hình thức mới, đào tạo tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ theo đúng qui trình nghiệp vụ qui định. Phối hợp xử lý các vấn đề sai sót phát sinh liên quan đến khoản thu, nộp vào ngân sách nhà nước.
Quỳnh Nga- Thuý Nga


Tin liên quan