Kỳ Anh tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử.

14:39 17/02/2017
  Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã và đang được triển khai quyết liệt, huyện Kỳ Anh không chỉ quan tâm đến công tác tuyên truyền mà còn tập trung làm tốt công tác nhân sự, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao hướng đến ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã và đang được triển khai quyết liệt, huyện Kỳ Anh không chỉ quan tâm đến công tác tuyên truyền mà còn tập trung làm tốt công tác nhân sự, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao hướng đến ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.


Những con đường bê tông khang trang, sạch đẹp ở huyện Kỳ Anh.
Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước 1 bước, thời gian qua, các địa phương ở huyện Kỳ Anh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên hệ thống Đài truyền thanh các xã và loa truyền thanh các thôn, xóm. Đồng thời, xây dựng các cụm pa nô, áp phích, tranh cổ động ở trung tâm hành chính huyện, trung tâm xã, trên trục đường giao thông nông thôn để người dân hiểu và nắm vững luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó, giúp bà con nhân dân sáng suốt lựa chọn các đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của bà con nhân dân vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
Không chỉ tăng cường công tác tuyên truyền, tại các xã công tác triển khai bầu cử được thực hiện đúng quy trình. Tại các địa phương,  đã tổ chức quán triệt phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, luật tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức hội nghị hiệp thương, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đúng theo luật định,  tổ chức các phong trào thi đua sôi nỗi hướng tới ngày bầu cử quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, xã Kỳ Hải  được Uỷ ban bầu cử huyện Kỳ Anh ấn định 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021. Sau các vòng hiệp thương và giới thiệu, xã Kỳ Hải có 50 đại biểu ứng cử. Để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài và uy tín vào HĐND xã, xã Kỳ Hải đã thực hiện đúng quy trình bầu cử để hướng tới ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Các phong trào thi đua lao động, sản xuất trên quê hương Kỳ Anh hướng tới ngày bầu cử
Trong thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã chủ động, tích cực trong hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai các văn bản, kế hoạch đến cơ sở đảm bảo thời gian; phân công công việc cụ thể đến từng tiểu ban, rà soát danh sách ứng viên, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu phân bổ tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo đúng quy định. Hiện công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đúng quy trình, quy định của pháp luật. Theo đó, việc chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật của hướng dẫn TW, của Tỉnh đang được hoàn tất. Theo dự kiến, huyện Kỳ Anh sẽ có 64-66 đại biểu ứng cử chính thức để lựa chọn 40 đại biểu vào HĐND huyện; cấp xã dự kiến số lượng đại biểu ứng cử là 1.063 người, bầu 556 đại biểu. Quy trình giới thiệu đại biểu, các bước hiệp thương được Ủy ban Bầu cử huyện, xã triển khai nghiêm túc, đúng quy trình và hết sức dân chủ, từ cấp huyện đến cơ sở. Trong đó, bên cạnh việc đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng thì chất lượng đại biểu luôn được đặt lên hàng đầu.

Các khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử
đã và đang được các địa phương ở huyện Kỳ Anh triển khai.
Cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, hiện nay, các tiểu ban bầu cử, Đoàn công tác của Huyện ủy đang tích cực rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử tại các thôn, xóm; tập hợp dấu bầu cử cũ để nhận dấu bầu cử mới; chuẩn bị hòm phiếu, cấp phát tài liệu cho các địa phương. Đây là cuộc bầu cử có nhiều đổi mới nên cán bộ làm công tác bầu cử cấp thôn, xóm còn gặp nhiều lúng túng. Chính vì vậy, Ủy ban Bầu cử huyện đã thành lập các đoàn công tác thường xuyên bám nắm để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bầu cử cũng đã được huyện Kỳ Anh chú trọng triển khai tích cực. Ngoài phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phổ biến thông tin về cuộc bầu cử trên loa phát thanh cơ sở, pa-nô, áp phích, sao in băng đĩa phát về cơ sở... cơ sở, pa-nô, áp phích, sao in băng đĩa phát về cơ sở...

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh
các xã, loa truyền thanh các thôn, xóm trong toàn huyện.
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của non sông. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp,  huyện Kỳ Anh đã chuẩn bị tốt các điều kiện, đúng lộ trình và đầy kỳ vọng.
Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan