Kỳ Anh hội nghị liên tịch bàn, thống nhất nội dung, chương trình tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

14:39 17/02/2017
  Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND của HĐND tỉnh về tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, sáng ngày 23/3, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần tham gia và thời gian tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa VXIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đại diện các phòng ban liên quan và tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện. Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Quyền Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND của HĐND tỉnh về tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, sáng ngày 23/3, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần tham gia và thời gian tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa VXIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đại diện các phòng ban liên quan và tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện. Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Quyền Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất chuẩn bị
nội dung, chương trình, thành phần tham gia và thời gian tổ chức hội nghị tổng kết
hoạt động HĐND huyện khóa VXIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại hội nghị, các đại biểu đước nghe đồng chí Dương Thị Vân Anh, Quyền Chủ tịch HĐND huyện thông qua kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2015- 2016 với những nội dung cụ thể như: Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2016 của HĐND, UBND, Thường trực HĐND các cấp; các Ban HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội thẩm nhân dân cấp huyện. Tổ chức khen thưởng đối  với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND và công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đồng thời thảo luận và quyết định một sô nội dung quan trọng khác…

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Quyền Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu đã thảo luận đồng tình báo cáo với dự kiến về nội dung, chương trình kế hoạch, thàn phần của hội nghị, đồng thời nêu lưu ý một số vấn đề như: Yêu cầu các ngành, các đơn vị phối hợp hoàn chỉnh các loại báo cáo một cách ngắn gọn, đầy đủ và chính xác; Nội dung các bài tham luận tại hội nghị phải ngắn gọn, súc tích và trọng tâm đúng với yêu cầu. Đồng thời, soát xét lại công tác thi đua khen thưởng một cách cụ thể, chính xác, đánh giá đúng, thực chất những đóng góp, những thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Thời gian dự kiến tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa VXIII, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra 01 buổi vào trước ngày 08/4/2016 sắp tới./.
Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan