Kỳ Anh: Hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới.

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 20/1, huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới. Đ/c Hà Văn Thạch- Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở Nội vụ; BCĐ thành lập thị xã mới cùng cán bộ cốt cán toàn huyện đã tới dự.

Sáng ngày 20/1, huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã mới. Đ/c Hà Văn Thạch- Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở Nội vụ; BCĐ thành lập thị xã mới cùng cán bộ cốt cán toàn huyện đã tới dự.

Theo đề án: Địa giới hành chính  thị xã mới gồm 12 đơn vị hành chính bao gồm thị trấn Kỳ Anh và các xã Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương và Kỳ Nam, trung tâm hành chính  thị xã mới đặt tại khu hành chính huyện Kỳ Anh hiện tại,  trong tương lai mở rộng thêm khu vực tại xã Kỳ Trinh, thị xã mới mang tên gọi thị xã Kỳ Anh, các phường được thành lập trên cơ sở lấy nguyên địa giới hành chính các địa phương. Địa giới hành chính huyện Kỳ Anh bao gồm  21 xã còn lại, trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh sau khi chia tách được đặt tại xã Kỳ Đồng. Để tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong  quần chúng nhân dân, huyện Kỳ Anh đã triển khai quán triệt kết luận của Thủ tướng chính phủ, các bước tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo từng đơn vị xã, thị trấn cho toàn bộ cán bộ chủ chốt 33 xã, thị trấn và bà con nhân dân trong toàn huyện nhằm công khai cho bà con nhân dân biết về việc triển khai đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới của tỉnh Hà Tĩnh và các phường thuộc thị xã.


Đ/c Hà Văn Thạch - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà Văn Thạch đã nhấn mạnh: Việc thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới là việc làm cần thiết, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế -xã hội, phục vụ quá trình đô thị hoá khu vực phía nam của tỉnh, tại khu vực trọng điểm kinh tế của quốc gia, phù hợp với quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể  phát triển  kinh tế -xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050. Đồng thời, mở ra nhiều triển vọng cho huyện Kỳ Anh sau khi chia tách có nhiều lợi thế để phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có quy mô lớn, theo hướng hiện đại gắn với công nghiệp chế biến và phát triển du lịch, dịch vụ. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần đồng thuận, thống nhất cao để sớm thành lập thị xã mới phía nam của tỉnh./.
Mạnh Hải- Phạm Tuấn


Tin liên quan