Khối Dân vận - cơ quan lực lượng vũ trang huyện giao ban công tác dân vận, hoạt động các ban chỉ đạo, quy chế phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ và ký kết thực hiện chương trình phối hợp nhiệm vụ quốc phòng năm 2019

Khối Dân vận - cơ quan lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh vừa hội nghị giao ban công tác dân vận, hoạt động các ban chỉ đạo, quy chế phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ và ký kết thực hiện chương trình phối hợp nhiệm vụ quốc phòng năm 2019. Dự hội nghị có đại tá Hoàng Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng cấp huyện.

Khối Dân vận - cơ quan lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh vừa  hội nghị giao ban công tác dân vận, hoạt động các ban chỉ đạo, quy chế phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ và ký kết thực hiện chương trình phối hợp nhiệm vụ quốc phòng năm 2019. Dự hội nghị có đại tá Hoàng Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng cấp huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị...

Đ/c Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện ủy, giám đốc TTBDCT  huyện
khai mạc hội nghị......

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nên tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục giữ vững, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực; công tác bồi thường sự cố môi trường biển và triển khai các dự án được tiến hành theo đúng tiến độ. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách cán bộ, chăm lo đời sống cho các gia đình có công với cách mạng, đối tượng xã hội... Khối Dân vận, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác  phối hợp giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các Đ/c  chủ trì hội nghị...

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân được quan tâm thực hiện, trong năm đã tổ chức 39 cuộc đối thoại với 420 lượt người; tổ chức các ngày lễ tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới; Các tổ chức hội đã vận động, quyên góp xây dựng 31 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền 985 triệu đồng, xây 5 nhà mái ấm tình thương với số tiền trên 190 triệu đồng và trao tặng 1.295 suất quà trị giá trên 650 triệu đồng.

Đại tá Hoàng Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội ng hị
Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà khối Dân vận đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông tôn mới kiểu mẫu và các phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Tăng cường sự phối hợp hoạt động  của các đoàn thể và hội quần chúng; quan tâm, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua về phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong khối Dân vận  đã ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan lực lượng vũ trang năm 2019.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Khối Dân vận với lực lượng vũ trang...


Thúy Nga, Anh Đức